Contributie

Contributiebedragen 2017 / 2018

 

Senioren: Spelend lid – geboren voor 01-01-1999 €260,00
Niet-spelend lid €100,00
Jeugd: O18 en O19 – geboren tussen 01-01-1999 t/m 31-12-2000 €225,00
O16 en O17 – geboren tussen 01-01-2001 t/m 31-12-2002 €205,00
O14 en O15 – geboren tussen 01-01-2003 t/m 31-12-2004 €195,00
O12 en O13 – geboren tussen 01-01-2005 t/m 31-12-2006 €185,00
O10 en O11 – geboren tussen 01-01-2007 t/m 31-12-2008 €175,00
O08 en O09 – geboren tussen 01-01-2009 t/m 31-12-2010 €165,00
O06 en O07 (Mini’s) – geboren tussen 01-01-2011 t/m 31-12-2012 €115,00
O06 en O07 (Mini’s) / Linnaeushof competitie €140,00
Toeslag selectiespelers (JO08 t/m JO19) €  25,00
Niet-spelend / klein jeugdlid – geboren tussen 01-01-2013 t/m heden €  25,00
G-voetbal €  95,00
Trainingslid (alle categorieen) €  75,00
Inschrijving: Nieuwe leden €  15,00
Boete(s): Opgelegd door de KNVB; door betreffende speler en/of team zelf betaald Tarief KNVB

IBAN
NL63INGB0004879732
t.n.v. HBC/Contributie

HBC Voetbal

Overige informatie
Klik hier voor aanvullende regels en voorwaarden betreffende de contributie.

Ledenadministratie
ledenadministratie@svhbc.nl
 – John van der Meer

Contributie
contributie@svhbc.nl
– David van der Geest

Ledenmutaties

Nieuwe leden

 • Alle nieuwe leden, of opnieuw ingeschreven leden betalen inschrijvingskosten €15,00.
 • Lidmaatschap is pas officiëel als de bevestiging van het lidmaatschap van HBC Voetbal door de ledenadministratie is ontvangen.

Lidmaatschap opzeggen

 • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend online worden gedaan via dit formulier.
 • Opzeggingen dienen vóór 15 juni te zijn doorgegeven.
 • Opzeggingen na 15 juni zijn te laat. Te laat opzeggen kost 50% van het contributiebedrag voor het nieuwe seizoen.

 

Contributie

Tijdig betalen

 • Contributie dient betaald te zijn voor 1 oktober.
 • Facturen selectietoeslag dienen binnen 30 dagen betaald te zijn.
 • Bij nieuwe leden, die later de contributie-facturen ontvangen, geldt dat facturen vanaf 1 september binnen 30 dagen betaald dienen te zijn.

Niet op tijd betalen?

 • Gezinskorting vervalt bij betaling na 1 oktober.
 • Contributie nog niet betaald op 1 november, dan kunt u per direct een speel- en trainverbod opgelegd krijgen.
 • Contributie nog niet betaald op 31 december; dan is er de mogelijkheid tot incasso van contributie door een incassobureau.

Eén betalingsregeling mogelijk:

 • 50% contributiefactuur betalen voor 1 september + 50% contributiefactuur betalen voor 1 december
 • Contributie nog niet volledig betaald op 1 december, dan kunt u per direct een speel- en trainverbod opgelegd krijgen.
 • Contributie nog niet volledig betaald op 31 december, dan is er de mogelijkheid tot incasso van contributie door een incassobureau.

 

Diversen

Spelerspas

 • Is verplicht voor alle spelende leden vanaf de JO12 en hoger. Indien er geen spelerspas aanwezig is, mag men niet spelen.
 • De spelerspas is digitaal en dient voorzien te zijn van een recente foto van de speler.
 • Een foto kan worden geüpload via de KNVB Wedstrijdzaken app, die alle leden van HBC kunnen downloaden op een tablet of mobiele telefoon. Meer informatie over de app.

Gezinskorting

Voor gezinnen met meerdere volledig en tijdig betalende, spelende leden, tevens woonachtig en geregistreerd op hetzelfde adres, geldt een korting van €25 per tweede en daarop volgende spelende leden. (1x €25 korting bij 2 leden).

Vermindering contributie
Als er sprake is van een zeer ernstige blessure (meer dan 8 maanden van het seizoen) heeft u recht op 70% korting van het contributiebedrag. Bij mislopen van de helft van het seizoen door studie in het buitenland is er recht op een korting van 40% van het contributiebedrag.

Boetes
Boetes opgelegd door KNVB en/of HBC Voetbal worden door de ledenadministratie per factuur aan u in rekening gebracht.

Kleding
Spelers van eerste teams hebben de beschikking over diverse kleding waarvoor een overeenkomst wordt aangegaan.
Uiteraard wordt u gehouden aan de bepalingen in de overeenkomst. Wij verlangen ook dat de kleding, indien gevraagd, tijdig wordt ingeleverd.

Blokkade
Bij wanbetalers maken wij gebruik van de mogelijkheid om de overgang naar een eventuele nieuwe vereniging te blokkeren.

Ten slotte
Als niet volledig en tijdig aan de hierboven vermelde voorwaarden en regelingen wordt voldaan, is HBC Voetbal helaas genoodzaakt om de maatregelen die van toepassing zijn uit te voeren tot hieraan wel is voldaan. Eventuele extra kosten wegens incassering zijn voor uw rekening.