Vertrouwenspersoon

Als ouder weet je als geen ander wat ‘de club’ voor je kind(eren) kan betekenen. Vaak is HBC Voetbal niet alleen de plek waar zij voetballen. Ze komen ook voor de gezelligheid, de aandacht en het maken van plezier. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig zijn binnen onze vereniging. We streven ernaar dat kinderen zich bij ons prettig en veilig voelen.

HBC VoetbalWij willen een veilige omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Dit is belangrijk omdat ongewenste omgangsvormen daardoor minder kans krijgen, sneller bespreekbaar zijn en kunnen worden aangepakt als ze toch de kop opsteken.

Social media
Trainers, coaches en teammanagers zijn het sportieve voorbeeld voor jonge sporters. Tijdens de training of wedstrijd, maar ook op social media. Sportiviteit en respect houden niet op na het laatste fluitsignaal, maar gelden net zo goed op Twitter, WhatsApp, Instagram, SnapChat en Facebook.

  • Wees je ervan bewust dat alles wat je online zet, voor altijd terug te vinden is. Denk dus na voor je iets post
  • Gebruik sociale media om kennis en andere belangrijke informatie over voetbal te delen
  • Maak altijd duidelijk of je communiceert namens HBC Voetbal of op persoonlijke titel
  • Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen en gebeurtenissen
  • Ga niet in discussie met een speler of ouder op sociale media
  • Bestuurders, trainers en coaches zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van HBC Voetbal. Gedraag je daar ook naar; bij twijfel kun je iets beter niet publiceren
  • Vraag toestemming als je foto’s of filmpjes online wilt zetten
  • Heb je een duidelijk oordeel over een sporter? Bespreek dat dan persoonlijk. Evaluaties van iemand sportprestaties horen niet op sociale media thuis
  • Aardig zijn loont, óók online
  • Hou je aan de geldende omgangsvormen en wees je bewust van je voorbeeldfunctie

Verklaring Omtrent Gedrag
Een van die ongewenste omgangsvormen is seksueel misbruik. Wij willen kinderen hier zoveel mogelijk tegen beschermen. Daarom vragen wij al onze trainers, coaches en teammanagers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. Hiermee wordt nagegaan of ze ooit betrokken zijn geweest bij een zedenmisdrijf.

Gedragscode
Verder hebben wij een gedragscode voor medewerkers die met kinderen werken. In deze gedragscode is vastgelegd waar grenzen liggen in het contact tussen medewerkers en kinderen. Deze gedragscode is een integraal onderdeel van de vrijwilligersovereenkomst. Maar wij willen onze ogen niet sluiten voor het feit dat seksueel misbruik en/of seksueel ongewenst gedrag overal voorkomt waar mensen samenkomen. Ondanks preventieve maatregelen kan het ook binnen HBC Voetbal voorkomen.

Signalen
Gedragsveranderingen bij je kind, zoals een duidelijke afname van het enthousiasme en plezier in de activiteiten bij onze vereniging, kunnen een signaal zijn dat er iets aan de hand is. Het kan hierbij gaan om een tijdelijk ‘dipje’ in de gemoedstoestand, maar dit soort veranderingen kunnen ook duiden op vervelende ervaringen. Soms vertellen kinderen zelf dat er iets gebeurt dat ze niet prettig vinden. Andere kinderen geven weer signalen via lichamelijke klachten.

Het is van belang dat je dergelijke signalen serieus neemt en in een gesprek met je kind onderzoekt wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk óók onze verantwoordelijkheid, maar als ouder zie je zoiets waarschijnlijk het eerst.

Wat kun je doen als ouder/verzorger
Zeker bij onze jongste jeugd (O8 t/m O12) komt het regelmatig voor dat ouders/verzorgers de kinderen helpen bij het aan- en uitkleden bij het douchen. Let er dan altijd op dat er te allen tijde minstens twee volwassenen in de kleedkamer zijn. Voorkom dat kinderen met één volwassene in de kleedkamer achterblijven.

Vragen, twijfels en klachten
Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten. Als je bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen in het gedrag van je kind vragen hebt waarop je geen antwoord weet, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. Je krijgt advies over wat de mogelijkheden zijn om tot een goede aanpak te komen.

Heb je vermoedens dat je kind seksueel wordt misbruikt? Meld het zo spoedig mogelijk bij de voorzitter of neem contact op met de vertrouwenspersoon. Deze bekijkt samen wat er mogelijk aan de hand kan zijn en welke stappen kunnen worden ondernomen (veiligstellen kind, gesprek, klacht indienen, informatief gesprek met de politie, etc.).

Vertrouwenspersoon HBC Voetbal
Sjaak Struijf – 06-22661694/023-5280350
@: sjaakstruijf@gmail.com

Contactpersoon bestuur HBC Voetbal
Rob Roomeijer – 06-29044885
@: voorzitter@svhbc.nl