HBC Voetbal is erkend leerbedrijf

HBC Voetbal is sinds augustus 2016 een erkend leerbedrijf. De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoet HBC Voetbal aan de volgende voorwaarden:

  1. Wij bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  2. Wij stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. HBC Voetbal maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  3. HBC Voetbal is bereid om samen te werken met de school en SBB en verstrekken daartoe de benodigde informatie.

Meer informatie? Neem contact op met Hoofd Jeugdopleiding Peter van der Waart