Activatie vrijwilligerstaken bij HBC Voetbal

Zoals aangekondigd in de Algemene Ledenvergadering start HBC Voetbal met een verplichte activatie van spelende leden en ouders/verzorgers van jeugdleden (<16 jaar) voor de uitvoering van verschillende taken en diensten. Om de vereniging levend te houden en te kunnen laten groeien, is ervoor gekozen om alle leden een bijdrage te laten leveren aan de vereniging in de vorm van het uitvoeren van een vrijwilligerstaak.

Het nieuwe vrijwilligersbeleid van HBC Voetbal is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Iedereen MAG lid worden van HBC Voetbal;
  • Ieder lid heeft RECHT op het volgen van trainingen en het spelen van wedstrijden;
  • Ieder lid heeft de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van HBC Voetbal.

De essentie van het nieuwe beleid is dus dat bepaalde taken verplicht worden vervuld voor alle spelende leden of ouders/verzorgers van leden (in het geval van jeugdleden van 16 jaar en jonger) van HBC Voetbal. Het nieuwe vrijwilligersbeleid bij HBC Voetbal staat volledig beschreven in de bestuursnotitie, deze kunt u hier downloaden.

Lees alles over het nieuwe vrijwilligersbeleid op de volgende pagina’s:

Afkopen van de taakplicht

Een spelend lid en/of ouder/verzorger van een jeugdlid kan er voor kiezen – om wat voor reden dan ook – geen taken voor HBC Voetbal te verrichten. Op dat moment wordt er 100 euro per spelend (jeugd)lid per seizoen in rekening gebracht. Gezinnen met meer dan twee spelende (jeugd-)leden betalen maximaal voor twee leden het afkoopbedrag van 100 euro (200 euro in totaal per seizoen). Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse contributie en overige financiële verplichtingen jegens HBC Voetbal. Indien u kiest voor afkoop van de taakplicht, kunt u dit via dit formulier doorgeven.

Vrijstelling

HBC Voetbal maakt onderscheid in functies en taken. Een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt en geen urenverplichting. Alle functies staan gedefinieerd op deze pagina. Voor iedereen die op dit moment al een functie uitvoert óf zich aanmeldt voor een vacante functie, vervalt de taakplicht. Hier staat de lijst met openstaande functies op dit moment.

Uitvoering vrijwilligersbeleid

De uitvoering van het vrijwilligersbeleid wordt gecoördineerd door de nieuwe Commissie Vrijwilligerszaken (CV). Voor zitting in deze commissie zoeken we per direct vier personen – meldt u nu aan.

Doorgeven voorkeur

Geef uw voorkeur voor een bepaalde vrijwilligerstaak, dag en tijdstip door via dit formulier vóór 28 februari 2018. Na deze datum kan er geen rekening meer worden gehouden met voorkeuren en gebeurt de taakindeling willekeurig.

Bestuur HBC Voetbal