Teamindelingen 2018/2019

De overschrijvingstermijn (ingesteld door de KNVB) loopt tot en met 15 juni aanstaande. Daarna heeft HBC Voetbal pas een volledig overzicht van alle daadwerkelijk ingeschreven spelers/speelsters en worden de teamindelingen gemaakt door de technische staf in samenwerking met de coördinatoren, trainers en teammanagers. Het streven is om de teamindelingen begin juli te publiceren op de website.

Het beleid van HBC Voetbal is wel om teams die lekker draaien (zowel persoonlijk als sportief) zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Voor de eerste teams per jaarlaag gelden ook een aantal andere criteria, welke door de Hoofd Jeugdopleiding en selectietrainers worden gehanteerd.

Het lidmaatschap van HBC Voetbal loopt – tot wederopzegging – automatisch door, parallel aan een voetbalseizoen. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend online vóór 15 juni van een lopend voetbalseizoen. Bij opzeggingen na 15 juni brengen we 50% van het contributiebedrag voor het nieuwe seizoen in rekening.

Overigens zijn beide maatregelen al jaren staand beleid conform de reglementen van HBC Voetbal.

Bestuur HBC Voetbal