Algemene Ledenvergadering HBC Voetbal

Dinsdag 30 oktober 2018 – aanvang 20.00 uur

U bent van harte welkom in De Toekomst 2. Agendapunten kunnen t/m 23 oktober aanstaande ingediend worden bij de secretaris door te mailen naar secretaris@svhbc.nl. Klik op de links om de achterliggende stukken te lezen. Tussen de punten 7 en 8 pauzeren we een kwartier.

AGENDA

  1. Welkom
  2. Afmeldingen
  3. Ter Nagedachtenis
  4. Ingekomen stukken/ingediende agenda punten
  5. Notulen Algemene Ledenvergadering HBC Voetbal 2017
  6. Verslag voetbaljaar 2017/2018
  7. Voetbal Technische Zaken Senioren
  8. Financieel verslag seizoen 2017-2018
  9. Verslag Kascommissie
  10. Benoeming Kascommissie
  11. Meerjaren begroting 2018-2021
  12. Contributie
  13. Verslag Activiteiten
  14. Verslag Communicatie & PR
  15. Aftreden en benoeming bestuursleden
  16. Huldigingen
  17. Rondvraag
  18. Sluiting