Rooster vrijwilligerstaken

Op de pagina Taakroosters staan verschillende taken ingepland voor de komende periode. Deze pagina wordt gedurende het lopende seizoen telkens ververst.

Op het moment dat een ouder/verzorger eenmaal is ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk aangewezen ouder/verzorger/lid blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de vrijwilligerstaak of taakplicht.

Op het moment dat iemand de taakplicht niet nakomt, treedt het sanctiebeleid in werking. De eerste keer dat een taakplicht wordt gemist, wordt het lid of ouder/verzorger direct ingedeeld op twee extra taken exclusief de gemiste taak (dus drie in totaal) binnen twee weken na de gemiste taak. Bij de extra indeling wordt geen rekening meer gehouden met de opgegeven voorkeuren. Iedere volgende keer dat een taak wordt gemist, wordt er 75 euro als verzuimbedrag in rekening gebracht.

Lees alle informatie over het HBC Vrijwilligersbeleid.