Spelregels HBC Oliebollentoernooi

 • Bij de Onder 8, Onder 9, Onder 10, Onder 11 en Onder 12 wordt zes tegen zes gespeeld.
 • Bij de Onder 13, Onder 14, Onder 15, Onder 16, Onder 17 en Onder 19 wordt vijf tegen vijf gespeeld.
 • Er dient gespeeld te worden op zaalschoenen of gymschoenen. Voetbalschoenen zijn verboden.
 • De wedstrijden duren 1 x 6 minuten.
 • De zaalvoetballijnen zijn zwart.
 • Er mag alleen gewisseld worden aan de kant van de reservebank.
 • Er mag doorlopend gewisseld worden.
 • Er bestaat geen buitenspel.
 • Er mogen geen slidings gemaakt worden.
 • Uit een aftrap kan niet rechtstreeks gescoord worden.

Raken van het plafond
Als de bal het plafond/de spanten boven het speelveld raakt, terwijl de bal in het spel was, moet het spel worden hervat met een intrap voor het andere team dan het team dat het laatst de bal raakte of speelde. De intrap wordt genomen vanaf de zijlijn op de plaats die het dichtst is gelegen bij de plaats waar de bal het plafond/de spanten raakte.

Een directe vrije schop
Een directe vrije schop wordt toegekend aan het andere team indien een speler één van de zeven hieronder volgende overtredingen begaat op een wijze die door de scheidsrechter wordt beoordeeld als onvoorzichtig, onbesuisd of als gepaard gaande met een buitensporige inzet:

 1. een tegenstander trapt of probeert te trappen;
 2. een tegenstander laat struikelen of probeert te laten struikelen;
 3. springt naar een tegenstander;
 4. een tegenstander aanvalt;
 5. een tegenstander slaat of probeert te slaan;
 6. een tegenstander duwt;
 7. een tegenstander ten val brengt.

Een directe vrije schop wordt tevens toegekend aan het andere team indien een speler één van de drie hieronder volgende overtredingen begaat:

 1. een tegenstander vasthoudt;
 2. een tegenstander bespuwt;
 3. opzettelijk de bal met de hand of arm speelt (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied).

Een directe vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).

Een strafschop
Een strafschop wordt toegekend, indien een speler één van de tien hierboven genoemde overtredingen begaat in zijn eigen strafschopgebied, ongeacht de plaats waar de bal zich bevindt, mits deze in het spel is.

Een indirecte vrije schop
Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan het andere team, indien een doelverdediger, één van de vier hieronder volgende overtredingen begaat:

 1. de bal raakt of controleert met zijn hand(en) of voet(en) op de eigen speel helft gedurende meer dan vier seconden;
 2. als hij de bal, nadat hij deze gespeeld heeft opnieuw aanraakt op de eigen speelhelft nadat de bal met opzet rechtstreeks naar hem toe wordt gespeeld door een medespeler zonder dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een tegenstander;
 3. de bal raakt of speelt met zijn hand(en) binnen zijn eigen strafschopgebied, nadat de bal met opzet rechtstreeks naar hem toe wordt getrapt door een medespeler;
 4. de bal raakt of speelt met zijn hand(en) binnen zijn eigen strafschopgebied, nadat hij de bal rechtstreeks van een medespeler ontvang vanuit een intrap.

Een indirecte vrije schop wordt ook toegekend aan het andere team, indien een speler naar het oordeel van de scheidsrechter:

 1. speelt op een gevaarlijke wijze;
 2. een tegenstander in diens loop belemmert;
 3. voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn hand(en) in het spel kan brengen;
 4. tegen een medespeler één van de onder 1 t/m 9 genoemde overtredingen begaat die met een directe vrije schop moeten worden bestraft, als de overtreding begaan zou zijn tegen een tegenstander;
 5. een andere overtreding begaat, niet eerder genoemd in Regel 12 of enige andere Regel, waarvoor het spel wordt onderbroken om een speler een tijdstraf van twee minuten op te leggen door het tonen van een gele kaart of van het speelveld te zenden.
 • Afstand bij een vrije schop is vijf meter.
 • Indien het team dat de vrije schop moet nemen, daar langer dan vier seconden over doet,moet aan het andere team een indirecte vrije schop worden toegekend

De intrap
Een intrap wordt toegekend aan het andere team van de speler die de bal het laatst raakte of speelde, wanneer de bal geheel over de zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht, of wanneer de bal tegen het plafond/de spanten boven het speelveld is gekomen.

Uit een intrap kan niet rechtstreeks worden gescoord. Tegenstanders moeten:

 • in het speelveld staan;
 • tenminste 5 meter afstand houden van de plaats waar de intrap wordt genomen. Procedure Positie bij de intrap Op het moment dat de speler de intrap neemt:
 • staat hij met één voet op de zijlijn of op de grond buiten de zijlijn;
 • moet de bal stil liggen op de zijlijn en wel op de plek waar de bal uit het spel ging, of op de grond buiten deze zijlijn op niet meer dan 25 cm van deze plek;
 • moet hij dit binnen 4 seconden doen, nadat hij gereed was om de intrap te nemen (dit laatste zou ook kunnen zijn; nadat hij bal de in bezit heeft gekregen). De bal is in het spel onmiddellijk nadat deze in het speelveld is gekomen.

De hoekschop
De hoekschop moet binnen vier seconden genomen worden. Gebeurt dit niet, dan is het een doelworp voor het andere team.

De doelworp (achterbal)
Een doelworp wordt toegekend

 • wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht en het laatst is aangeraakt door een speler van het aanvallende team, mits er geen doelpunt is gescoord
 • De doelworp wordt door de doelverdediger van het verdedigende team uitgevoerd vanaf een willekeurig punt binnen zijn strafschopgebied.
 • De spelers van het andere team blijven buiten het strafschopgebied totdat de bal in het spel is.
 • De doelverdediger dient de doelworp binnen vier seconden uit te voeren nadat hij de bal in zijn bezit heeft en in zijn strafschopgebied is teruggekeerd.
 • De bal is in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is geworpen. De doelworp is reglementair uitgevoerd wanneer de bal rechtstreeks buiten het strafschopgebied is geworpen. De doelworp is een manier om het spel te hervatten. Vanuit een doelworp kan niet rechtstreeks worden gescoord in het doel van het andere team.

Kortweg, elke vrije trap en intrap moet binnen vier seconden genomen worden. De zwarte lijnen zijn de zaalvoetballijnen.

De allerbelangrijkste regel van de dag: Lekker ballen, maar PLEZIER STAAT VOOROP!