Schoolvoetbaltoernooi Heemstede

Het jaarlijkse Schoolvoetbaltoernooi Heemstede heeft plaats op woensdag 27 maart 2019 bij HBC Voetbal.

Er gelden dit jaar nieuwe regels vanuit de KNVB, zo worden de partijtjes gespeeld op halve velden in 8×8 bezetting zonder buitenspel. Het toernooi wordt op één dag volledig afgewerkt.

1. Reglementen
De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB.

2. Deelname
Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 7 of 8 zitten en op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2006. Er mogen 2 kinderen mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze zijn geboren op of na 1 oktober 2005). In overleg met het desbetreffende district kunnen maximaal 2 scholen samengevoegd worden om één schoolvoetbalteam te vormen. Dit in verband met toenemende krimpgebieden.

3. Gemengd spelen
Jongens en meisjes mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Dergelijke teams spelen mee met teams welke geheel uit jongens bestaan.

4. Niet wisselen van team
Wanneer een school zich heeft ingeschreven met meer dan één team, mogen spelers niet worden overgeheveld van de ene naar de andere ploeg. Dat is evenmin toegestaan wanneer de andere teams van de school zijn uitgeschakeld.

5. Ongerechtigde spelers
Komt een team met ongerechtigde spelers uit, dan wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en heeft de tegenpartij met 3-0 gewonnen. Ongerechtige spelers zijn spelers die :
• Niet op de basisschool zitten welke het team vertegenwoordigt.
• Niet tot de groepen behoren welke het team vertegenwoordigt.
• Niet op de spelersopgave staan die vooraf bij de organisatie ingediend is.

6. Gelijke stand in de poule
Wanneer twee of meer ploegen gelijk zijn geëindigd in hun poule, moet een van de volgende criteria – in de hier onderstaande volgorde – uitkomst bieden:
• Het onderlinge resultaat
• Is dat ook gelijk, dan geldt: Het doelsaldo.
• Is dat gelijk, dan geldt: Het hoogste aantal gescoorde doelpunten. Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing door het nemen van strafschoppen.

7. Strafschoppen (9 meter)
Van elk team nemen om en om vijf verschillende spelers volgens het ABAB principe een strafschop. Benutten de teams evenveel strafschoppen, dan wordt daarna door elk team beurtelings een strafschop genomen, totdat een beslissing valt. De extra strafschoppen worden genomen door spelers die niet aan de reeks van vijf strafschoppen hebben deelgenomen. Hebben alle spelers een strafschop genomen en is de beslissing nog niet gevallen, dan mogen weer de deelnemers aan bod komen die bij een van de eerste vijf penalty’s van hun team waren betrokken.

8. Wedstrijdduur
De wedstrijden duren minimaal 2 x 10 minuten. Er wordt geen gebruik gemaakt van een time-out.Tijdens de voorrondes kan de organisatie hiervan afwijken, mits vooraf gecommuniceerd aan de deelnemende teams. Na de eerste helft wisselen de teams onmiddellijk van speelhelft. Er is dus geen rusttijd. Er wordt ook niet getost. Het eerstgenoemde team neemt de aftrap en het andere team kiest welk doel het wil verdedigen.

9. Gelijke stand
Staat na een kruisfinale of de finale een gelijke stand op het bord, dan volgt een strafschoppenserie zoals omschreven bij regel 7.

10. Straftijdregeling
Er is een straftijdregeling 5 minuten van toepassing.

11. Uit het veld gestuurd
Een speler die door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, mag niet meedoen aan de volgende wedstrijd.

12. Spelerslijst
Voor het begin van het toernooi geeft een vertegenwoordiger van de school aan het wedstrijdsecretariaat een lijst met daarop vermeld: voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht van de deelnemers. De spelerslijst dient ondertekend te worden door het schoolhoofd. Deze spelerslijst is ook van toepassing tijdens de districtsfinales en de landelijke finale. Er mogen dan geen spelers meer aan worden toegevoegd.

13. Kleding
De spelers van een team dragen sportkleding. Zij beschikken ook over een reserveshirt met een afwijkende kleur.

14. Niet aanwezig
Is een team niet op het veld aanwezig wanneer de wedstrijd moet beginnen, dan heeft de tegenpartij met 3-0 gewonnen.

15. Leiding
• De deelnemende scholen zorgen in de toernooien per deelnemend team voor de aanwezigheid van een wedstrijdleid(st)er en begeleid(st)er.
• De wedstrijden in de districtsfinales worden zoveel mogelijk geleid door scheidsrechters die vallen onder de KNVB districten waartoe de deelnemende scholen behoren.

16. Wisselen
Doorwisselen is toegestaan. Bij 8 tegen 8 met een maximum van 3 spelers en bij 6 tegen 6 met een maximum van 2 spelers.

17. Balgrootte
Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 5, gewicht 320 gram.

18. Toernooileiding
De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.