Welkom nieuwe Vriendenclubleden!

In de afgelopen jaren groeide onze Vriendenclub gestaag door van zo’n 50 naar thans meer dan 120 leden en de groei is er nog niet uit. Voor degenen, die overwegen zich ook aan te sluiten, doen wij het volgende voorstel:

Indien u zich vóór 15 mei 2019 aansluit en de jaarbijdrage ad Є50,= voldoet, dan geldt dit ook voor het komende seizoen 2019/2020.

Aanmelden kan door overmaking van €50 op rekening:

NL69RABO0124949266 t.n.v. HBC Voetbal inzake Vriendenclub

Onder vermelding van uw naam, adres, en emailadres.