Algemene Ledenvergadering HBC Voetbal

De belangrijkste vergadering van het jaar voor de vereniging HBC Voetbal. Uw kans om zich te laten informeren en mee te praten over de koers en strategie van de club. Komt allen!

Uitnodiging en agenda volgen binnenkort. De notulen van de ALV HBC Voetbal 2018 zijn hier te vinden.