Algemene Ledenvergadering HBC Voetbal

Dinsdag 30 oktober 2019 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in clubhuis De Toekomst II. Een kleine veertig leden waren aanwezig en hoorden het bestuur rekenschap geven over het seizoen 2018/2019 en verleende hen de officiële decharge over het gevoerde beleid. De vergadering benoemde een nieuwe kascommissie (met onze hartelijke dank) en werden er jubilerende leden in het zonnetje gezet.

Diverse bestuursfuncties- en commissieleden deden ter vergadering beknopt verslag van de verschillende activiteiten in hun portefeuilles (welke in de notulen van de ALV zullen komen). Hieronder treft u de langere verslagen aan:

Jubilarissen

HBC Voetbal

Peter Kinkhouwers (links) is 50 jaar lid van HBC Voetbal (sinds 1969) en ontving hiervoor een speld.

 

HBC Voetbal

Wout van Haasteren (rechts) is 60 jaar lid van HBC Voetbal (sinds 1959) en ontving hiervoor een oorkonde.

 

HBC Voetbal

Ton Draijer (links) is 70 jaar lid van HBC Voetbal (sinds 1949) en ontving hiervoor een oorkonde.

Alle aanwezigen worden nogmaals hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid bij de vereniging.

Bestuur HBC Voetbal