Meer gelijkwaardige wedstrijden voor pupillen

Het mDWF (Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier) moet ook worden ingevuld bij O8 tot en met de O12-leeftijdscategorie. Ook al worden er tot en met O10 geen uitslagen en ranglijsten meer bijgehouden, de wedstrijden worden er wel leuker van.

Dit najaar wordt in de districten Noord en Zuid II al een eerste proef gedaan met de zogenaamde ‘eQuality Index’. Deze index brengt de kwaliteit van teams in kaart. Hoe meer en betere data de KNVB heeft, des te beter worden de indelingen.

Bij het mDWF weet de KNVB namelijk wie er in welk team speelt en zo kan de bond de poule-indelingen verbeteren, door gelijkwaardige teams vaker tegen elkaar te laten spelen. Hoe meer en betere data de KNVB heeft, des te beter worden de indelingen.

Daarnaast wordt er via het mDWF gecontroleerd op leeftijd, zodat er niet teveel oudere spelers in een wedstrijd meespelen. Gelijkwaardige wedstrijden zijn leuker voor iedereen in én buiten het veld.