Voorzitter Roomeijer ontvangt Gouden HBC Speld

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2020 is voorzitter Rob Roomeijer gehuldigd door het dagelijks bestuur van de HBC Sportraad. Rob ontving uit handen van Nico Geels de Gouden HBC Speld voor zijn 25-jarig voorzitterschap van HBC Voetbal.

Het bestuur van de Stichting Sportpark HBC feliciteert Rob Roomeijer met de Gouden HBC Speld.

Hans Touw

HBC Voetbal