Hervatting trainingen jeugd

Het bestuur van HBC Voetbal heeft gisteravond overleg gevoerd naar aanleiding van de aankondiging van de regering dat er vanaf 29 april meer ruimte is voor georganiseerde buitensport, zonder dat er sprake is van officiële wedstrijden. Hierbij is vooral gesproken hoe en op welke manier we de trainingen voor de jeugd kunnen hervatten.

Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar (t/m O12) van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (O13 t/m O18) is dit ook toegestaan, mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Competities starten niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht. Verder blijven ook alle andere RIVM-maatregelen onverkort gelden.

HBC Voetbal zal de komende dagen ook met de gemeente Heemstede overleggen over de wijze waarop wij tot een hervatting van de trainingen voor de jeugd onder deze voorwaarden kunnen komen.

Bij dit alles geldt dat veiligheid van onze jeugdleden en trainingskader het belangrijkste is en blijft. Dit betekent dat wij aandacht zullen hebben voor de juiste routing naar en op het sportpark en voor geschikte trainingsvormen die passen bij de gestelde voorwaarden. Ouders worden vooralsnog niet toelaten op het sportpark.

Nadere mededelingen en bijzonderheden worden de komende tijd gedaan op de website van HBC Voetbal.

Bestuur HBC Voetbal