Beste vrijwilligers…

Beste vrijwilligers van HBC Voetbal,

Door het Coronavirus en alle ingevoerde maatregelen betekende in maart een abrupt einde aan het voetbalseizoen 2019/2020. Voor veel vrijwilligers van HBC Voetbal kwamen de meeste bezigheden stil te liggen.

Niettemin willen de commissie Wedstrijdzaken en het bestuur van HBC u hartelijk danken voor uw inspanningen in de 7 maanden die voorafgingen aan de definitieve stopzetting van de competitie.

Normaliter wordt u daar persoonlijk voor bedankt op de jaarlijkse vrijwilligersavond in juni, tevens worden daar ook weer afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen. Helaas kan deze bijeenkomst – onder de huidige voorwaarden – voorlopig niet doorgaan. Toch gaan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen met ‘het nieuwe normaal’ gewoon door. Hoe alleen dat nieuwe normaal eruit gaat zien, is op dit moment nog een groot vraagteken.

Het bestuur en de technische commissie zijn al in gesprek gegaan met (selectie-)trainers voor de invulling van het nieuwe seizoen. Maar het is ook belangrijk dat er bij elk elftal/team een teammanager/coach kan worden ingevuld, er voldoende scheidsrechters zijn op zaterdag en zondag en er voldoende vrijwilligers zijn voor het gastvrouw-/gastheerschap (de wedstrijddienst) op zaterdag en zondag.

Met andere woorden: we hopen ook volgend voetbalseizoen weer een beroep op u te mogen doen! Nogmaals onze hartelijke dank en hopen u allen gezond in het nieuwe seizoen weer te mogen ontmoeten.

Ook namens het bestuur van HBC Voetbal.

Commissie Wedstrijdzaken

Klaas Lukkien
Frans Holdorp
Jan Zwarter