Verkiezing speler en talent van het jaar

Toch nog een soort van feestelijke afsluiting bij HBC. Gelijk na de training werden de staf en spelers verzocht plaats te nemen op ons mooie hoofdveld (keurig met anderhalve meter onderlinge afstand).

Het was tijd om afscheid te nemen van een aantal spelers en leden van de staf, die volgend jaar bij HBC stoppen. Na een paar mooie woorden van Bram Verhage (keeper van het eerste), mooie bos bloemen en een prachtig aandenken is er op gepaste wijze afscheid genomen. Een ieder werd succes en gezondheid in de toekomst toegewenst.

Toen werd het tijd voor een soort finale! Voorzitter Rob Roomeijer nam het woord en de spanning steeg. Een ieder begreep dat dit het moment was om het talent van het jaar en uiteraard de speler van het jaar bekend te maken. Rob hield de spanning erin tot uiteindelijk het verlossende woorden werden uitgesproken.

HBC Voetbal - Jort Voorham“Talent van het jaar seizoen 2019/2020 is geworden: JORT VOORHAM.” Onder het geluid van een hard applaus nam Jort de beker, bloemen, magnumfles bier en uiteraard een mooie cheque in ontvangst.

Nu werd het opnieuw spannend en iedereen werd nogmaals herinnerd aan de anderhalvemeter-samenleving. Hoe moeilijk dat ook was vanwege de grote spanning, iedereen hield zich er keurig aan. Na een kleine stilte, verfrommelde papiertje in de hand, nam onze voorzitter weer de microfoon in de handen. Hij overkeek de groep, zag de verwachtingsvolle gezichten. Hij haalde nog één keer diep adem, zoog zijn longen vol en sprak de beroemde woorden uit: ”Nu volgt de bekendmaking van de speler van het seizoen 2019/2020”.

De selectie ontplofte bijna, nerveuze trekjes werden zichtbaar toen de voorzitter een opsomming deed van de feiten waarom deze persoon is gekozen uit velen. Hoe langer en gedetailleerder de feiten, hoe meer selectiespelers met enige berusting geconfronteerd werden met het feit dat zij niet de gelukkige waren. Op moment suprême neemt de voorzitter een geforceerde teug frisse lucht, knijpt zijn ogen samen en declameert: “dat de titel Speler van het Jaar, meer dan verdiend gaat naar: MARK MUL”.

HBC Voetbal - Mark MulNa het in ontvangst nemen van bloemen, een cheque, een magnum en de uiteraard de verplichte foto hebben wij Mark – in gedachten – op de schouders genomen. De keuze was terecht en iedereen vond dat Mark het verdiend heeft.

Ik heb in stilte, die dag, toch wel even moeten terugdenken aan een jaar geleden, toen wij de gespreken aangingen met Mark om over een eventuele overgang van Zwanenburg naar HBC te praten. Wij waren al jaren overtuigd van zijn kwaliteiten en waren daarom ook superblij toen hij aangaf naar HBC te komen. Een maandje later las ik het volgende artikel van Mark in de media: “Het is een goed moment om de stap te maken naar HBC. Vooral omdat ik mij nu weer echt opnieuw moet bewijzen en daardoor het maximale uit mij zelf moet halen, ik ben ervan overtuigd, dat HBC (waarschijnlijk) in de 2e klasse goede resultaten gaat halen en ga er alles aan doen om daar aan bij te dragen. Ik mik uiteraard op een basisplaats.”

Nou Mark, het is meer dan goed gelukt! Gefeliciteerd met deze erkenning van jouw voetbalkwaliteiten!

Piet Soomer