COVID-19 protocol HBC voetbal

Vanwege de heersende COVID-19 (Corona) pandemie gelden de volgende uitgangspunten voor het bezoek aan het sportpark van HBC.

 • Gebruik het gezonde verstand en doe geen dingen die anders ook niet mogen
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in het huishouden koorts (vanaf 38° Celsius en hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan je weer sporten en naar buiten
 • Laat je testen bij klachten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact
 • Was regelmatig je handen
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Gebruik van mondkapjes is verplicht in de binnenruimtes van HBC
 • Daarnaast geldt het kabinetsbeleid en de algemene richtlijnen van het RIVM.

Er zijn toezichthouders aanwezig op het HBC-Sportpark. De aanwijzingen van hen dienen opgevolgd te worden. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan betekenen dat je de toegang tot het sportpark HBC kan worden ontzegd. Maak geen ruzie met hen, zij zijn aanwezig voor uw gezondheid!

 • Volg de looplijnen op het sportpark
 • Clubhuis en kleedkamers zijn dicht
 • Op het HBC-terrein is het niet toegestaan om geluidsdragers hoorbaar voor anderen aan te zetten
 • Het gezamenlijk gebruik van bidons of andere flessen is verboden in verband met besmettingsgevaar
 • Kleed je dus thuis om en kom in sportkleding naar de club voor de trainingen
 • Spelers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak
 • Alle trainingen duren maximaal één uur
 • In de weekenden zijn er geen trainingen en/of onderlinge wedstrijden toegestaan
 • Iedereen die tot teams behoren van de Onder 19 en jonger mogen sporten in teamverband en onderlinge wedstrijden spelen binnen clubverband. (dus alleen tegen HBC-teams en alleen op doordeweekse avonden. De wedstrijden duren maximaal een uur)
 • Bij HBC trainen alleen bij de senioren de Heren Zondag 1 en de Vrouwen Zondag 1. De niet-genoemde seniorenteams mogen tot nader order niet bij HBC trainen
 • Spelers die tot de Heren Zondag 1 of de Vrouwen Zondag 1 behoren, trainen in groepjes van maximaal vier personen. Zij trainen in een vaste samenstelling per groepje van vier en de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter zijn. Zij dienen duidelijk herkenbaar zijn tot welk viertal deze speler/speelster behoort
 • Leden van HBC, toeschouwers, ouders en/of belangstellenden zijn niet welkom op het sportpark van HBC, indien zij geen functie vervullen bij de op die dag geplande trainingen
 • Leidinggevenden van de Sportvereniging HBC en de afdelingen van HBC mogen op het HBC-terrein komen als zij daar werkzaamheden moeten verrichten
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor de training naar HBC en ga direct na afloop van de training naar huis
 • Trainers zijn vijftien minuten van tevoren aanwezig voor klaarzetten van de materialen. In de gangen waar de materialen gehaald worden, dient een mondkapje gedragen te worden
 • Spelers, speelsters, trainers en ouders volgen de aanwijzingen van leidinggevenden op de parkeerplaats en/of het sportpark
 • Na afloop van de training ruimen de trainers alle gebruikte materialen op.

Bovengenoemd protocol geldt totdat de overheid anders besloten heeft of totdat het bestuur anders besloten heeft. In gevallen waar dit protocol op dit moment (nog) niet voorziet, beslist de toezichthouder, na overleg met het bestuur.

Wij wensen u ondanks dit protocol veel plezier toe op Sportpark HBC.

Bestuur HBC Voetbal