COVID-19 protocol HBC voetbal

Vanwege de heersende COVID-19 (Corona) pandemie gelden de volgende uitgangspunten voor het bezoek aan het sportpark van HBC.

 • Gebruik het gezonde verstand en doe geen dingen die anders ook niet mogen.
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in het huishouden koorts (vanaf 38° Celsius en hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan je kind weer sporten en naar buiten.
 • Laat u testen als u klachten heeft
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Was regelmatig uw handen.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Daarnaast geldt het kabinetsbeleid en de algemene richtlijnen van het RIVM:

Er zijn toezichthouders aanwezig op het HBC-Sportpark. De aanwijzingen van hen dienen opgevolgd te worden. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan betekenen dat je de toegang tot het sportpark HBC kan worden ontzegd.

 • Volg de looplijnen op het sportpark.
 • De kleedkamers zijn niet beschikbaar, tenzij anders medegedeeld door het bestuur.
 • Kleed je dus thuis om en kom in sportkleding naar de club voor trainingen en wedstrijden.
 • Mochten er toch kleedkamers gebruikt worden, dan dient men zich aan het aantal toegestane personen per kleedkamer te houden.
 • Spelers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Voor spelers en speelsters vanaf 13 jaar en ouder wordt geadviseerd om tijdens het vervoer per auto naar uitwedstrijden mondkapjes te gebruiken.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Dit geldt ook voor toeschouwers.
 • Er mogen zich maximaal 250 toeschouwers langs en bij een voetbalveld bevinden.
 • Als er meer dan 250 toeschouwers zijn, dan dient voor alle toeschouwers een registratie en gezondheidscheck plaatsvinden. Ook kan men een vaste plaats aangewezen krijgen.

In gevallen waar dit protocol (nog) niet voorziet, beslist de toezichthouder, na overleg met het bestuur. Wij wensen u ondanks dit protocol veel plezier toe op sportpark HBC.

Bestuur HBC Voetbal