Trainingen tijdens de gedeeltelijke lock-down periode

Nu de overheid besloten heeft dat er geen wedstrijden meer gespeeld mogen worden bij de amateurs en er andere regels zijn gaan gelden voor trainingen voor de senioren, heeft het bestuur ook enkele niet populaire maatregelen moeten nemen.

Voorlopig zal er op de zaterdagen en zondagen bij HBC niet gevoetbald kunnen worden. Daarnaast zullen alle trainingen van de maandag tot en met vrijdag een uur gaan duren. Dit om het voor de toezichthouders overzichtelijk te houden.

De spelers en spelers die behoren tot de teams van Onder 19 en lager mogen gewoon met elkaar trainen en onderlinge partijen spelen. Er mogen geen wedstrijden gespeeld worden tegen ander verenigingen.

Voor de senioren gelden ander regels. Zij mogen trainen in vaste groepjes van maximaal vier personen, die ook onderling nog eens minimaal anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. Daarnaast dient elke speler en speelster duidelijk herkenbaar te zijn tot welk viertal deze behoort. Tijdens een training mag dit viertal niet wisselen met personen uit een ander viertal. Dit betekent dus, dat het viertal die de trainers indelen, voor de gehele training gelden. Daarnaast dienen er voldoende trainers c.q. begeleiders op het veld aanwezig te zijn, om elk viertal te kunnen begeleiden. De trainer/begeleider behoort overigens niet tot dit viertal.

Omdat het bestuur wil zien hoe dit werkt, zullen tot nader bericht bij de senioren alleen Zondag Heren 1 en Zondag Vrouwen 1 mogen trainen. Het bestuur zal evalueren hoe dit gaat en zich beraden of er daarna meer seniorenteams kunnen gaan trainen op de wijze zoals hierboven is aangegeven.

Tenslotte heeft het bestuur het COVID-19 protocol aangepast aan de regels die de overheid uitgevaardigd heeft. Dit betekent dat er nog steeds geen toeschouwers op het HBC-sportpark aanwezig mogen zijn. Ook zijn de kleedkamers nu voor iedereen gesloten. De toiletten zijn wel te gebruiken. Het COVID-19 protocol treft u op deze HBC-website aan.

Ook wij vinden het niet leuk deze maatregelen te moeten nemen, maar met zijn allen moeten wij Corona eronder krijgen en moeten deze maatregelen genomen worden.
Voor eenieder geldt, blijf gezond en denk na wat je doet.

Namens het bestuur HBC Voetbal,

Jan Zwarter
Wedstrijdsecretaris