Aan de leden van HBC Voetbal

Beste HBC’ers,

Het voetbalseizoen 2020/2021 begon zo hoopvol. Er mocht weer normaal getraind worden en eind augustus/begin september werden er zelfs bekerwedstrijden gespeeld. Er waren nog wel beperkende maatregelen, maar er konden wel wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld worden. Er mochten ook toeschouwers aanwezig zijn, mits zij zich op een afstand van anderhalve meter van elkaar bevonden. Dat werd dan ook op wedstrijddagen regelmatig omgeroepen. Soms was dit wel moeilijk en moesten de toezichthouders of mensen van de wedstrijddienst dit ter plaatse nogmaals zeggen.

Toch werden de maatregelen aangescherpt en mochten er nog wel wedstrijden gespeeld worden, maar geen toeschouwers meer op het terrein komen. Helaas werd in die tijd ook HBC getroffen door corona en zijn er enkele teams geweest, die niet mochten voetballen. Zowel uit als thuis. Vanaf 15 oktober werd er zelfs bepaald, dat er helemaal geen wedstrijden meer gespeeld mochten worden tegen andere verenigingen en werd de competitie stilgelegd. Een hele domper voor iedereen.

Wel mocht er nog getraind worden, onderling door de jeugd, maar senioren mochten maar trainen in groepjes van maximaal vier personen. HBC wilde eerst zien hoe dit werkte, door alleen Heren Zondag 1 en Dames Zondag 1 te laten trainen en, toen wij het ook weer met andere seniorenteams wilden gaan proberen, werd de maatregel van kracht dat het nog maximaal groepjes van twee personen mochten zijn. Momenteel is dat weer teruggedraaid naar groepjes van vier personen en mogen alle seniorenteams weer trainen, zij het wel met een onderlinge afstand van anderhalve meter.

Om dit te kunnen handhaven, heeft het bestuur piketdiensten ingesteld voor doordeweekse dagen, waarin het bestuur, samen met Ruud Kroese en Job Prins toezicht houden. Toezicht dat er geen toeschouwers/ouders op het sportpark komen en dat de senioren in groepjes van vier op anderhalve meter van elkaar trainen. Dat is momenteel ook nog zo.

Weekenden
In de weekenden is het voor de jeugdteams tot en met O19 mogelijk om onderlinge wedstrijden te spelen. Dit na goed overleg met de kolomcoördinatoren, Peter van der Waart en Erik Bol. Degenen die in de weekenden piketdienst draaien (toezicht houden) zijn de ouders, maar ook Rut Assendelft, Ton Vinken en Frans Kemp van de PeBaKo-groep. PeBaKo is de onderhoudsdienst van het HBC Sportpark. Dit resulteert in een toe nu toe geslaagde sportieve zaterdaginvulling van onze jeugdleden.

Trainingen, oliebollentoernooi en nieuwjaarsreceptie
Alle teams trainen tot en met vrijdag 18 december 2020. Op zaterdag 19 december worden nog onderlinge wedstrijden gespeeld door de jeugdteams die dat willen. Vanaf maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 wordt er niet getraind. De trainingen starten weer op maandag 4 januari 2021. Ook zijn er gedurende deze periode geen activiteiten bij HBC. Dus helaas geen Oliebollentoernooi, geen Nieuwjaarswedstrijd en geen Nieuwjaarsreceptie.

Contributie
Er hebben ons vragen bereikt over de contributie. Ja, de contributie dient in rekening gebracht te worden. De kosten van HBC lopen door, zoals veldhuur, energiekosten voor onder andere de veldverlichting, salarissen van de trainers die een contract hebben, de aanschaf van materialen en kosten die de KNVB bij HBC in rekening brengt. Natuurlijk beseffen wij ons terdege dat er geen competitie gespeeld kan worden, maar de organisatie van trainingen en onderlinge wedstrijden op de zaterdag/zondag loopt wel door. In samenspraak met de coördinatoren proberen wij iedereen te laten voetballen, maar daar is wel de medewerking van trainers, teammanagers en ouders voor nodig, want er zijn nu eenmaal mensen nodig die de controle bij het toegangshek uitvoeren, willen coachen en willen scheidsrechteren. Desondanks mogen er maar een beperkt aantal mensen zich op het sportpark bevinden en zijn deze mensen 18 jaar of ouder, dan dienen zij ook anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Daarnaast zijn er geen inkomsten vanuit De Toekomst 2. Het clubhuis mag niet eens open zijn, waardoor er geen geld binnenkomt en dit dus ook ten koste gaat van de inkomsten voor HBC Voetbal. Gelukkig dragen de sponsoren ons nog een warm hart toe en voldoen zij wel aan hun verplichtingen. Wij hopen dat u dat ook zult doen inzake de contributie.

Vooruitblik
Helaas zijn de berichten over coronabesmettingen niet al te positief. De KNVB had de hoop om vanaf het weekeinde van 16/17 januari weer voorzichtig te starten met competitiewedstijden, maar de huidige situatie leert, dat die datum wel eens niet gehaald kan worden. Desondanks hopen wij dat er in 2021 weer wedstrijden gespeeld kunnen worden tegen andere verenigingen. De KNVB is bezig met de opzet van competitiewedstrijden, maar volgens diverse scenario’s. Alles hangt af van hoe het coronavirus zich ontwikkelt en wanneer de vaccinaties zodanig zijn gevorderd, dat er weer veilig gevoetbald kan worden.

Rest ons u – ondanks alle beperkingen – toch hele vrolijke Kerstdagen toe te wensen en een gezond, gelukkig, voorspoedig, sportief en coronavrij 2021 te wensen.

Namens het bestuur HBC Voetbal,

Rob Roomeijer
Voorzitter