Algemene Ledenvergadering wordt uitgesteld

Beste leden, donateurs en vrijwilligers,

We willen u informeren dat door het Coronavirus en de maatregelen die zijn opgelegd door de regering de Algemene Ledenvergadering (ALV) die voor dinsdag 27 oktober gepland stond, geen doorgang zal vinden.

Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld omdat we op dit moment nog niet weten of de maatregelen zoals afgekondigd door de regering op 20 oktober zullen worden doorgezet of dat er op deze datum drastischere maatregelen genomen zullen gaan worden.

We zullen u op de hoogte houden en tijdig informeren wanneer de Algemene Ledenvergadering plaats zal vinden.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke sportgroet namens Bestuur HBC Voetbal,

Léon Bakker
Secretaris