In memoriam: Theo Nunnink

Ons bereikte het droeve bericht dat ons Erelid Theo Nunnink op 29 januari is overleden. Theo was ruim 20 jaar jeugdsecretaris en daarnaast was hij actief in de carnavalsvereniging van HBC. Theo is 77 jaar geworden.

Tevens schreef hij wekelijks een stukje in de toenmalige Weerklank onder de naam Momus en werkte hij mee aan het jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van HBC Voetbal. Kortom, een zeer actief HBC lid.

Theo heeft zelf ook jaren in diverse elftallen gespeeld, werd gewaardeerd door heel HBC en kreeg ook diverse onderscheidingen. In 1977 werd hij HBC-er van het jaar, in 1986 werd hij Erelid van HBC en in 1988 Lid van Verdienste van de HBC Sportraad.

Wij wensen zijn vrouw Rita, dochters en verdere familie veel sterkte toe.

Namens het bestuur,

Rob Roomeijer