Van het bestuur

Beste HBC-ers,

Naar aanleiding van het artikel van 4 maart in het Haarlems Dagblad, waarin Ben Sleeman als voorzitter van het voorzittersoverleg uitleg geeft over het besluit dat de seniorenteams van nagenoeg alle verenigingen van hun club een tegoedbon van 250 euro krijgen te besteden in de eigen kantine, wil het bestuur van HBC Voetbal reageren.

Wij vinden het een goed idee, mits alle spelers/speelsters van het gehele team de contributie volledig heeft betaald. HBC heeft de inkomsten uit de contributie zeer hard nodig, aangezien de vaste uitgaven gewoon doorgaan en de inkomsten via de sponsoren helaas afnemen. Zo ook de bijdrage uit de kantine, want omdat deze niet open is, krijgt HBC Voetbal geen uitkering uit de kantine-opbrengsten. Op dit moment is het financiële plaatje van HBC Voetbal nog niet geheel duidelijk. Wij hopen daar aan het eind van het seizoen meer duidelijkheid over te krijgen.

Mocht het meevallen, dan zit er misschien nog meer in het vat. In het artikel van 4 maart wordt ook vermeld dat de verenigingen geen korting geven op de contributie en ook niet voor het komende seizoen. HBC Voetbal sluit zich hierbij aan. Laten we hopen dat we vanuit Den Haag binnenkort gunstige berichten krijgen en er weer meer mogelijk is.

Trainingen
Vanaf dinsdag 16 maart 2021 mogen ook de senioren boven 27 jaar weer gaan trainen. Spelers en speelsters tot en met 26 jaar mogen binnen HBC onderling wedstrijden spelen. De jeugdspeelsters en -spelers mogen dit al langere tijd. Bij de senioren boven 27 jaar gelden wel enkele beperkingen, teneinde coronabesmettingen te voorkomen:

  • Spelers en speelsters die 27 jaar en ouder zijn, mogen trainen in groepjes van maximaal vier personen. Zij trainen in een vaste samenstelling per training, per groepje van maximaal vier personen. De onderlinge afstand moet minimaal 1,5 meter zijn. Elk groepje dient duidelijk herkenbaar te zijn tot welk viertal deze speler/speelster behoort. Er mag dus niet binnen een groepje tijdens een training gewisseld worden van groepje.
  • Op elke groep van vier personen dient een trainer/toezichthouder te zijn, die de afstand in de gaten houdt en die de groep traint. De trainer/toezichthouder telt niet mee voor de groep van vier spelers/speelsters, maar mag niet meedoen met de training.

En zolang de avondklok nog geldt, eindigen alle trainingen uiterlijk om 20:15 uur, waardoor het moeilijk is om alle teams op hun gebruikelijke tijdstippen te kunnen laten trainen. Voor meer informatie kunt u kijken naar het COVID19 protocol van HBC Voetbal. Seniorenteams die willen trainen, kunnen dat aanvragen bij wedstrijdsecretaris Jan Zwarter: jan.zwarter@svhbc.nl. Hij zal vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Andere coronamaatregelen
De kantine en kleedkamers mogen van overheidswege niet open. Eenieder die komt trainen, dient in trainingskleding naar de club te komen en ook in trainingskleding weer naar huis te gaan. Bij HBC Voetbal mag er niet gedoucht worden. Ook mag men na de training niet op het sportpark blijven hangen. Verder dienen spelers en speelsters van 18 jaar en ouder buiten de trainings- en voetbalvelden anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Ook wordt iedereen verzocht maximaal tien minuten voor aanvang van een training op het terrein te komen en direct na afloop weer naar huis te gaan. Trainingen op doordeweekse avonden eindigen uiterlijk om kwart over acht en duren maximaal een uur.

Jaarvergadering
Door de coronamaatregelen is de jaarvergadering van HBC Voetbal nog niet gehouden. Wij vinden het momenteel nog geen goed plan om dit digitaal te houden, mede omdat niet iedereen gewend is aan digitaal vergaderen. Wij hopen dat er wat verderop in het jaar en voor het einde van seizoen 2020/2021 toch nog een mogelijkheid is om bij HBC een jaarvergadering te houden.

Regio-cup
De competities, zoals die in september 2020 zijn begonnen, worden niet afgemaakt. De KNVB hoopt nog een Regio-cup te kunnen samenstellen voor alle voetbalteams van de KNVB, waarbij de afstand tussen de clubs ongeveer op fietsafstand zal zijn. Hierdoor zijn de verplaatsingen minimaal. Maar dan moeten wel eerst de coronamaatregelen versoepeld worden en dat zit er helaas nog niet in. Ik hoorde dat er voor 5 mei 2021 zeker geen grote evenementen gehouden mogen worden, maar hou hoop dat er daarna toch nog wat gevoetbald kan worden.

Al met al helaas nog geen echt positieve berichten, maar ik hoop en met mij de andere bestuursleden, dat alle leden HBC Voetbal helpen door deze moeilijke periode heen te loodsen.

Namens het bestuur,

Rob Roomeijer