Velden HBC Voetbal – algemene richtlijnen

Onderstaand treffen jullie de algemene regels aan voor het gebruik van de velden op het HBC-complex.

Veldencommissie
De veldencommissie bestaat momenteel uit één persoon, te weten Jan Zwarter. Erik Bol ondersteunt deze commissie. Deze commissie heeft regelmatig contact en overleg met elkaar. Jan Zwarter is de woordvoerder en het eerste aanspreekpunt van de veldencommissie. Hij communiceert de vragen en opmerkingen met de andere leden van de veldencommissie en verzorgt de antwoorden. Hierdoor kunnen er geen misverstanden ontstaan in de communicatie.

Veldenschema
De veldencommissie is verantwoordelijk voor het gebruik en de indeling van de velden van maandag tot en met vrijdag. Voor de indeling van de velden wordt het trainingsschema gehanteerd. Wijzigingen worden door de veldencommissie op de HBC-website geplaatst.

Tijdstippen van de trainingen
De tijdstippen van de trainingen zijn vastgesteld na heel veel overleg. Houd je aan deze tijden, begin op tijd en eindig op tijd. Blijf ook op het aan jou toegewezen veld trainen, ook al lijkt het dat een ander veld niet gebruikt wordt. Wijzigingen ter plaatse alleen na toestemming van de veldencommissieleden.

Kleedkamerindelingen
Deze volgen zo spoedig mogelijk.

Gebruik lichtinstallatie
Het lichtgebruik van de velden bij HBC kost dusdanig veel, dat er economisch mee omgesprongen moet worden. Dit om de kosten van de elektriciteit beheersbaar te houden. Dat betekent, dat de lichtmasten pas aangezet mogen worden, als het zicht dusdanig wordt, dat het noodzakelijk is. Als richtlijn kan men aanhouden, dat als de lichten op het parkeerterrein van HBC aangaan, ook de lampen van de velden aan kunnen. Dan kan het dus zijn, dat de lichtmasten pas aangezet kunnen worden gedurende een training en dat een van de trainers de training moet verlaten om de lichten aan te zetten. De trainer die als eerste het licht wil aanzetten, zet dat tegelijkertijd ook aan voor zijn/haar collega’s op de andere velden. Kijk hiervoor even op het veldenschema, welke velden er aangezet moeten worden. Na afloop van de laatste training op die dag, zet de trainer die als laatste van een veld af komt, eerst de lichten uit van het veld waarvan hij/zij afkomt, voordat het materiaal opgeruimd wordt. Elke trainer is verantwoordelijk voor de lichten op het veld waar hij/zij als laatste op getraind heeft.

Verplaatsbare doelen
Het volgende geldt altijd voor de verplaatsbare doelen: Als een groep de verplaatsbare doelen gebruikt, worden deze door die groep van het veld af gedragen. Door met de doelen te schuiven, gaan deze uit hun verband en laten onderdelen los. Tevens is het slecht voor de velden als de doelen geschoven worden. Laat de hele spelersgroep hieraan meewerken.

De doelen dienen na afloop van elke training als volgt opgesteld te worden:

Alle doelen aan de korte zijde, dus achter de achterlijn, van een voetbalveld plaatsen. Er mogen geen doelen langs de zijlijn van een voetbalveld blijven staan. Bij veld 1KG en 5KG dienen de normale voetbaldoelen in de uitsparingen bij deze velden geplaatst te worden, met de open kant naar het veld toe.
UITZONDERING: Op veld 2 dienen alle doelen daar in de hoek aan de kant van het kinderdagverblijf bij veld 1KG geplaatst te worden.

Sneeuw
Als er sneeuw op de gras- en kunstgrasvelden ligt, mag er niet getraind en/of gespeeld worden. De Stichting Sportpark HBC bepaalt dan wanneer er wel of niet getraind kan worden en deelt dit mee aan de veldencommissie. De veldencommissie zal dit aan de betrokkenen mededelen. Alle anderen die niet tot de veldencommissie behoren hebben geen bevoegdheid om te bepalen of er wel of niet getraind/gespeeld kan worden.

Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie bij ondergetekende terecht via de e-mail: jan.zwarter@svhbc.nl of 06-11156507.

Met vriendelijke groet,
Namens de veldencommissie,

Jan Zwarter