Noodkreet – Ingezonden brief

Beste leden en sympathisanten van HBC Voetbal,

Afgelopen week stond op onze mooie website de uitnodiging voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering (ALV) die op dinsdag 26 oktober gehouden wordt. Deze kwam echter bij mij als rasechte HBC-er onbegrijpelijk over en haast niet te geloven.

Het bestuur bestaat thans uit zeven leden (eigenlijk al een tekort van 2 bestuurders), maar nu treden er op de ALV maar liefst drie personen uit het bestuur, te weten: de voorzitter, de wedstrijdsecretaris en het bestuurslid PR & Communicatie. Er is nog niemand bereid om deze functie als bestuurslid in te vullen om zodoende een voltallig /waardig en noodzakelijk nieuw bestuur te verkrijgen.

Wat is dit onbegrijpelijk en onwaardig voor HBC Voetbal! Zo’n grote vereniging met ruim 1000 leden. Beste mensen, dit kunnen en mogen wij niet met z’n allen accepteren. Er zullen nieuwe plaatsvervangers moeten komen die deze ongewenste gaten opvangen, zodat het bestuur op een juiste en haalbare manier HBC kan leiden in alle geledingen die nodig zijn voor een goedfunctionerende vereniging in Heemstede.

Daarom deze noodkreet van een HBC-er die al reeds 68 jaar bij deze club lid is:

WIE MELDT ZICH AAN OM IN HET BESTUUR ZITTING TE NEMEN?

Geheel HBC Voetbal maar vooral het bestuur zal u dankbaar zijn. Met uw noodzakelijke aanmelding zal dan de komende tijd hopelijk alles op een verantwoorde en goede manier geleid worden die goed werkt in alle geledingen binnen de organisatie.

U kunt zich aanmelden bij onze secretaris via secretaris@svhbc.nl. Laat HBC niet in de steek, want dit kunnen we niet aanvaarden. Deze onderbezetting van het bestuur is wat niemand wenst.

Bij deze de noodkreet. Alvast bedankt voor uw noodzakelijke aanmelding van deze zeer verontrustende HBC-er die vele jaren een bestuursfunctie en allerlei andere taken heeft vervuld.

J.L.J. Rees (Ko)