Aangescherpte coronaregels

Van de aangekondigde kabinetsplannen voor buitensporten is het tonen van een Corona Toegangsbewijs (CTB) door sporters en publiek van 18 jaar teruggedraaid. Het sporten blijft dus in elk geval voor iedereen toegankelijk. Dat is goed nieuws, maar tegelijkertijd vragen de nieuwe maatregelen weer veel aanpassingsvermogen van de vrijwilligers, de voetballers en het publiek.

Voor voetbal geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) én het buitenterras een CTB getoond moet worden. Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers. Hieronde vallen niet de ouders die meerijden naar uitwedstrijden; zij moeten bij binnenlocaties wel een CTB tonen.

De maatregelen gaan dit weekend in, maar de overheid heeft richting de sportsector aangegeven er begrip voor te hebben als de praktische invoering niet direct geregeld is.

HBC Voetbal