Brief voor bezoekende clubs

HBC Voetbal heeft bovenop de regels/richtlijnen vanuit de overheid een aantal extra maatregelen genomen jegens bezoekende clubs. Deze moeten onder meer uiterlijk op vrijdagmiddag een namenlijst mailen van de personen die HBC Voetbal op zaterdag/zondag bezoeken. Niet op de lijst? Geen toegang!

De volledige tekst van de brief aan bezoekende clubs staat hieronder:

Geachte mevrouw/mijnheer,

Een team of meerdere teams van uw club speelt as zaterdag/zondag een uitwedstrijd tegen HBC Voetbal. In verband met de dreiging van het coronavirus gelden er op het HBC Sportpark momenteel een aantal extra preventieve maatregelen. De regels zijn sinds 12 november verder aangescherpt. Helaas zijn er geen toeschouwers meer op het terrein toegestaan. De kantine is geopend tot uiterlijk 18.00 uur en uitsluitend toegankelijk voor spelers, bestuur en begeleidende staf, die een QR-code kunnen overleggen. We gaan ervan uit dat uw club daar rekening mee houdt.

Daarnaast willen wij u vanzelfsprekend vragen om geen spelers of begeleiders naar ons terrein af te vaardigen die onder quarantaine voorschriften vallen of die COVID-19 gerelateerde gezondheidsklachten hebben.

Op het terrein gelden de bekende afstandsregels: het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Iedereen die gerechtigd is tot toegang van ons complex en gescand is door onze vrijwilligers krijgt een polsbandje om van onze binnen faciliteiten gebruik te maken.

Wij vragen u om uiterlijk vrijdag 18.00 uur een namenlijst door te sturen naar (wedstrijdsecretariszaterdag@svhbc.nl of wedstrijdsecretariszondag@svhbc.nl) met de namen van spelers, staf en functionele vrijwilligers. Voor de goede orde: spelers en de begeleidende staf van een team bestaat ten hoogste uit 24 personen. Dit is inclusief de benodigde chauffeurs en geblesseerde spelers. 

Let op: voor de onderbouw (alles O12) geldt ten hoogste 16 personen

Uw team krijgt van ons één kleedkamers toegewezen, wij vertrouwen erop dat u de geldende richtlijnen daarvan naleeft. Toch hebben wij een verzoek, bij mogelijk een tekort aan vrije kleedkamers, ook aan te geven of u hiervan gebruik wilt maken. Voor het bestuur is er beperkt bezoek mogelijk in de bestuurskamer. Volgens de richtlijnen mogen er maximaal 7 personen tegelijk in de bestuurskamer aanwezig zijn.

Het zou ons enorm helpen als de staf van uw team op de goede uitvoering van deze regels zou kunnen toezien. Daarnaast zouden wij de teammanager of trainer bij aankomst willen vragen om te bevorderen dat iedereen meewerkt aan deze registratie.

Let op! Er wordt alleen toegang verleend als de bezoekers van uw club op de namenlijst staan!

Welnu, dat was het. Een hele waslijst, lijkt het. Maar als wij het samen zo oplossen, kunnen we het spelletje tenminste blijven spelen. Wij hopen op uw begrip.

Prettige wedstrijd!

Namens het bestuur van HBC Voetbal,

Piet Soomer
Voorzitter