Nieuwsbrief #2 – Van de voorzitter

Aan alle leden, spelers, vrijwilligers, supporters en sponsoren

Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de overheid genoodzaakt om wederom heftige maatregelen in te stellen. Van de week heeft HBC Voetbal een schrijven ontvangen van de KNVB met de volgende richtlijnen. Sinds zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende regels:

 • Deze regels blijven voorlopig tot 4 december 2021 van kracht.
 • Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen dus blijven voetballen, dit verandert niet.
 • Publiek is helaas niet meer welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders.
 • In de kantine is een Corona Toegangsbewijs (CTB)  voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht. 
 • Ook zijn vaste zitplaatsen verplicht in de kantine. 
 • Afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB, maar met mondkapje. 
 • Het clubhuis moet uiterlijk om 20.00 uur sluiten. 

Het bestuur is van mening dat de nieuwe overheidsmaatregelen en KNVB-adviezen veel vragen oproepen. Er wordt bij HBC hard gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen. Uitgangspunt is en blijft dat onze leden mogen en kunnen blijven voetballen. Ook zijn wij gespreken gestart met andere verenigingen om te onderzoeken, of er een manier is gezamenlijk op te trekken. Op dit moment interpreteert bijna iedere vereniging de maatregelen op een andere manier. HBC Voetbal is van mening dat het gewenst is een platform te creëren waar een uniformiteit van afspraken is. Wij zijn bezig afspraken te maken met de gemeente en de Veiligheidsregio vanwege de financiële ondersteuning die door het Rijk beschikbaar is gesteld, voor het handhaven van CTB’s.

Preventieve regels HBC ten gevolge van maatregelen van de Overheid 

 • In het weekend worden de poortdiensten ingevoerd, dit in overleg met trainers en coördinatoren. Per toerbeurt willen wij ouders/vrijwilligers in gaan zetten. De planning wordt geregeld door de coördinatoren. 
 • Prominent is er binnen het HBC-complex een tent geplaatst waar bezoekers de QR-Code kunnen laten scannen door bestuursleden en vaste vrijwilligers, om zodoende toegang te verkrijgen tot onze binnen faciliteiten, zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer en clubhuis.
 • Elke bezoekende club krijgt een brief met het verzoek een namenlijst van staf en functionele vrijwilligers incl. strikt noodzakelijke rijouders naar het wedstrijdscretariaat op te sturen tekst brief staat hier.
 • Ook voor het buitenterras is er de verplichting om een CTB te tonen. 
 • Om dit goed beheersbaar te maken gaat HBC met speciale polsbandjes werken.
  Deze worden bij de tent aangemeten na registratie CTB en goedkeuring. 
 • Functionele vrijwilligers verstrekken wij een oranje gekleurd polsbandje met HBC-logo.

Het bestuur heeft besloten de benodigde preventieve processen in gang te zetten, heeft regelmatig overleg, alleen al om te zien hoe processen verlopen en waar nodig aan te passen. U wordt hiervan regelmatig op de hoogte gehouden. Wij verzoeken onze leden dan ook mee te werken aan de nieuwe regels en ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het betreden van binnen faciliteiten van HBC. Ook roepen wij onze leden op om onze vrijwilligers te waarderen en zo nodig te ondersteunen.

Het bestuur doet daarom ook een dringende oproep aan alle leden om zich bij toerbeurt op te geven als vrijwilliger in het weekend. Tot op heden hebben wij deze taken, met een beperkt aantal vrijwilligers, kunnen uit voeren. Echter zonder verdere hulp gaan wij dit niet lang volhouden. Als er onvoldoende ondersteuning van leden/ouders, kan dat leiden tot het sluiten van alle beschikbare binnenfaciliteiten. Dat is natuurlijk het laatste wat wij als vereniging en als bestuur willen.

Piet Soomer
Voorzitter HBC Voetbal