Van de voorzitter

Aan alle leden, spelers, vrijwilligers, supporters en sponsoren van HBC Voetbal,

Zoals belooft het laatste nieuws, wat betreft de naweeën van de persconferentie van afgelopen dinsdag 2 november. Uiteraard zijn wij verheugd dat de Tweede Kamer, na een langdurig debat, de regering heeft kunnen enthousiasmeren tot een aanpassing van de nieuwe maatregelen.

Voor het amateurvoetbal blijft het buitensporten voor iedereen toegankelijk. Dat is goed nieuws aangezien sporten een positieve invloed heeft op de fysieke en mentale gezondheid. Vanzelfsprekend heeft deze wijziging een positieve invloed op de sociale aspecten van het verenigingsleven. Iedereen kan elkaar nog blijven ontmoeten. Maar dat neemt niet weg, dat zelfs de aangepaste maatregelen gelijker tijd weer ontzettend veel vragen van het aanpassingsvermogen van onze vrijwilligers, de voetballers en het publiek.

De regering heeft per 6 november de volgende nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport:

  • Voor de buitensport geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie, zoals kleedkamers, WC’s, de bestuurskamer, sportkantine en het buitenterras een Corona Toegangsbewijs (CTB) getoond moet worden.
  • Let op: er is een uitzondering voor vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnenlocaties wel een CTB tonen.

Preventieve spelregels HBC op aangekondigde maatregelen van de Overheid:

  • Prominent wordt er binnen de poorten van ons mooie HBC-complex een tent geplaatst waar bezoekers de QR-Code kunnen laten scannen door onze vrijwilligers, om zodoende toegang te verkrijgen tot onze binnen faciliteiten, zoals kleedkamers, toiletten, de bestuurskamer en het clubhuis
  • Ook voor het buitenterras is er de verplichting om een CTB te tonen
  • Om dit goed beheersbaar te maken gaat HBC met kleur polsbandjes werken. Deze worden bij de tent aangemeten na registratie CTB en goedkeuring
  • Voor functionele vrijwilligers is er standaard een gekleurd polsbandje aanwezig

Deze maatregelen gaan aanstaande zaterdag 6 november in, feit is wel dat de Overheid richting het amateurvoetbal heeft aangegeven er begrip voor te hebben als de praktische invoering niet direct geregeld is. Desalniettemin gaan wij bij HBC de benodigde preventieve processen in gang zetten; alleen al om te zien hoe deze processen verlopen en waar nodig aan te passen.

Wij verzoeken onze leden dan ook mee te werken aan de nieuwe spelregels en ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het betreden van binnen faciliteiten van HBC.
Tevens roepen wij onze al leden op om onze vrijwilligers te ondersteunen, waar nodig in de uitvoering van deze (opgelegde) maatregelen.

Samen – als HBC-ers – gaan wij binnen de kaders van de nieuwe maatregelen het tot een aanvaardbaar preventief succes brengen!

Piet Soomer
Voorzitter HBC Voetbal

 

HBC Voetbal