Uitnodiging Vrijwilligersborrel 2022

Aan het eind van het voetbalseizoen 2021-2022 willen we graag alle kaderleden (teammanagers, scheidsrechters, trainers, coaches, commissieleden, etc.) bedanken voor de inzet voor HBC Voetbal.

Dit willen we graag doen met een hapje en een drankje in ons fraaie clubgebouw op VRIJDAG 24 JUNI aanstaande van 18.00 tot 20.30 uur. Na twee jaar corona-perikelen kunnen we deze borrel weer in ere herstellen en alle vrijwilligers danken voor de inzet.

Tijdens deze informele bijeenkomst worden ook de bekende HBC Awards uitgereikt. Nu heeft dit ook twee jaar stilgelegen, daarom nog even voor diegenen die het niet (meer) weten: er zijn twee awards: de Vrijwilligersaward die wordt uitgereikt aan iemand die zich al jaren inzet voor HBC en de Stimuleringsaward die wordt uitgereikt aan ‘aanstormend talent’, anders gezegd iemand die zich nog maar kort maar zeer actief inzet voor HBC Voetbal.

Op deze avond is er ook gelegenheid om alle HBC-materialen in te leveren.

Wij hopen dat u in groten getale aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groet namens het bestuur HBC Voetbal,

Frank de Koning