Noodkreet aan alle HBC’ers

En met alle HBC’ers bedoelen we niet alleen alle leden, maar ook alle ouders, verzorgers en al onze supporters mee. Iedereen die HBC Voetbal een warm hart toedraagt.

Op sportief gebied gaat het uitermate goed met onze vereniging: de Vrouwen 1 doet mee om het kampioenschap in de 3e klasse, Zondag 1 gaat als periodekampioen op voor de promotiewedstrijden voor de 3e Divisie en de jeugdafdeling groeit en bloeit.

Maar dit alles gaat niet zomaar. De inzet van vele vrijwilligers is daarvoor niet alleen belangrijk, maar vooral zeer noodzakelijk. En helaas moeten we constateren dat de groep “vaste” vrijwilligers behoorlijk aan het uitdunnen is. Zo gaat een belangrijk boegbeeld als Klaas Lukkien na 30 jaar wedstrijdsecretariaat aan het eind van dit seizoen stoppen. Een opvolger is er helaas nog niet.

Ook de vaste groep vrijwilligers voor de wedstrijddiensten op zaterdag wordt steeds kleiner. Naast Klaas stoppen ook Michel van Zanten en Nico Eeken na jarenlange inzet. Ook hier is aanvulling zeer noodzakelijk, om de wedstrijden op voornamelijk de zaterdag in goede banen te leiden, als afgevaardigde van het bestuur.

Daarnaast heeft de Jeugdafdeling dringend behoefte aan een eigen organisatie, dus willen we graag als Bestuur Voetbal weer een Jeugdcommissie in het leven roepen. Met een Jeugdvoorzitter die tevens plaats neemt in het bestuur en 2 tot 4 mede-commissie leden met een gezonde ambitie om de Jeugdafdeling goed te laten aansluiten bij de ambitie van senioren zowel heren als dames.

En als laatste: sinds de ALV van Oktober 2023 zitten we als bestuur voetbal zonder secretaris. Ook hier dus een vacature die nog opgevuld moet worden. Kortom, op sportief gebied staan we er goed op, maar bestuurlijk wankelt de vereniging! Wij hebben uw hulp heel hard nodig!

Overzicht vacatures:

Bestuur: secretaris
Jeugdcommissie: Jeugdvoorzitter en 2 tot 4 commissieleden

Wedstrijdsecretaris Zaterdag
Vaste kracht (1x per 3 à 4 weken) wedstrijddienst.

Bent u geïnteresseerd dan willen wij graag met u in gesprek raken om te nader met elkaar te bespreken waar en of u van waarde kunt zijn in onze prachtige vereniging. Neem contact op met één van de leden van het bestuur of mail Frank de Koning.