Over HBC Voetbal

Algemene informatie

HBC VoetbalNaam
rksv HBC Voetbal – Heemstede Berkenrode Combinatie
Code
BBCY59P

Opgericht
29 Oktober 1902

Clubkleuren
Shirt – Wit en links zwart/oranje strepen
Broek – Zwart
Kousen – Oranje met drie zwarte strepen

Accomodatie
Sportpark HBC
Cruquiusweg 39
2102 LS Heemstede
023-5281934

Gedragsregels

Voetbal is een teamsport. Alleen met de inzet van alle leden van het team kan succes worden bereikt. Een lid van HBC Voetbal gedraagt zich zowel binnen als buiten de lijnen als een waardig lid van de vereniging. Ieder lid moet zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden ten opzichte van de club, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en vrijwilligers. De uitgebreide regels staan beschreven in het huishoudelijk reglement.

De belangrijkste gedragregels staan hieronder nogmaals vermeld. Alle leden, ouders/verzorgers van (jeugd-)leden, vrijwilligers en spelers dienen zich aan deze regels te houden. Dat geldt uiteraard ook voor alle bezoekers aan het HBC Sportpark. Niet houden aan deze regels kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

 1. Respecteer elkaar
  • geen onheus taalgebruik
  • niet pesten
  • geen agressief gedrag
  • geen fysiek of verbaal geweld
  • geen discriminatie
 2. Afspraak is afspraak
 3. Wees op tijd aanwezig of meld je tijdig af
 4. Ga respectvol met de materialen om. Je bent zelf hoofdelijk aansprakelijk voor de vernieling en/of diefstal die je aanricht en/of pleegt
 5. Draag HBC Voetbal altijd positief uit
 6. Laat tegenstanders, (mede)spelers en begeleiding in hun waarde
 7. Respecteer altijd de beslissingen van de scheidsrechter
 8. Spreek elkaar aan op het niet naleven van deze normen en waarden
 9. Laat het sportpark (thuis én uit) netjes achter
  • schone kleedkamers
  • geen afval naast de afvalbakken
  • materialen (ballen, hoedjes, goaltjes, hesjes, etc) altijd opruimen
  • het sportpark is op zaterdag rookvrij tot 13.00 uur
 10. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne

De teammanagers, coaches en trainers zijn (mede)verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken rond de wedstrijden. Zij kunnen, in overeenstemming met de normen en waarden van HBC Voetbal, binnen hun team nadere regels afspreken. Wangedrag van spelers tijdens trainingen en/of wedstrijden wordt niet getolereerd en moet worden bestraft. Deze straf – opgelegd door teambegeleiding of bestuur – is afhankelijk van de ernst van het wangedrag. Teammanagers, coaches en trainers zijn verplicht om geconstateerd wangedrag van spelers te melden aan het bestuur.

Contactformulier