Partner AZ Voetbalschool

HBC Voetbal zesde 3-sterrenvereniging

HBC Voetbal is sinds 2013 een 3-sterrenpartner van de AZ Voetbalschool. Onze vereniging is na rkvvDEM, De Foresters, De Zouaven, SVW ’27 en KFC de zesde club die de hoogste status binnen de samenwerking tussen AZ en amateurverenigingen kreeg toebedeeld.

HBC zesde 3-sterrenverenigingVoorafgaand aan het duel van AZ tegen FC Twente ondertekenden HBC Voetbal-voorzitter Rob Roomeijer, Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart en Hoofd Jeugdopleiding Aloys Wijnker het contract in de Amstel Lounge van het AFAS Stadion.

Steunpunt
HBC Voetbal fungeert, net als de andere 3-sterrenverenigingen, als voetbalsteunpunt. Op het complex van de vereniging wordt iedere zondag de AZ Voetbalschool in de regio georganiseerd. Tevens vindt er rondom de meivakantie een AZ Selectiedag plaats.

Vertrouwen
Wijnker vertelt waarom juist voor HBC Voetbal is gekozen voor de opgewaardeerde samenwerking: “Wij hebben veel vertrouwen in hun organisatie. Er werken veel capabele mensen bij de vereniging met een goede visie. Hun jeugdteams spelen op dit moment misschien nog niet op allerhoogste niveau, maar dat zal zeker gebeuren wanneer de ingezette lijn wordt voortgezet.”

Voetbalniveau
De AZ Voetbalschool is de samenwerking tussen AZ en amateurverenigingen in de regio. Samen willen de verenigingen het voetbalniveau in Noord-Holland naar een hoger plan brengen.

Wijnker, Roomeyer en Stewart (vlnr) ondertekenden het contract.

 

WAT IS EEN 3-STERRENVERENIGING (van A tot Z)

De 3-sterrenverenigingen zijn grote amateurverenigingen die fungeren als een regionale voetbalsteunpunten van AZ.

Het beleid, de organisatie en het opleidingsleerplan van HBC Voetbal sluit aan bij dat van AZ. De 3* verenigingen hebben daarnaast een ondersteunende rol voor de kleinere amateurverenigingen in hun regio. Het AZ Talentenplan ondersteunt de vereniging op beleidsmatig en organisatorisch niveau.

Voordelen voor HBC Voetbal

  • Mogelijkheid tot afstemming beleid, voetbal- en opleidingsvisie; AZ geeft inzage en ondersteunt  HBC Voetbal in haar beleid en visie.
  • AZ Selectiedagen en andere evenementen op locatie; deze worden gezamenlijk georganiseerd op het complex van HBC Voetbal.
  • Aanwezigheid bij scholingsmomenten op Sportcomplex ’t Lood;  jaarlijks zullen er enkele scholingsmomenten georganiseerd worden, waarin trainers of specialisten specifieke kennis krijgen uit hun vakgebied.
  • Toegang tot de AZ Online Voetbalschool voor alle trainers van HBC Voetbal;  op de AZ Online Voetbalschool kunnen trainers en beleidsbepalers oefenstof, methodieken en informatie over het beleid vinden.
  • Aanwezigheid bij seminars in het AFAS Stadion;  HBC Voetbal mag met een aantal personen het jaarlijkse AZ Seminar bijwonen, waarin prominente sprekers hun visie over opleiden en voetbal uitleggen.
  • Tevens is er gelegenheid om in gesprek te gaan met bestuurders van andere amateurverenigingen.
  • HBC Voetbal mag zich officiële partner van AZ noemen en dit naar buiten toe uiten.

Ondersteuning voor de vereniging

In de eerste plaats krijgt HBC Voetbal inzicht in het beleid, de voetbal- en de opleidingsvisie van AZ en wordt ondersteunt bij de invoering binnen de eigen vereniging.  Het niveau van de organisatie zal daarmee worden opgekrikt en wordt beschouwd als voortraject voor de AZ Jeugdopleiding. De vereniging is een uithangbord van AZ, waardoor het imago verbetert en de aantrekkingskracht op sponsoren en spelers groter wordt. De vereniging neemt één maal per jaar deel aan het AZ Talentenplan Seminar waar met andere amateurverenigingen wordt gepraat over allerhande voetbalzaken

Ondersteuning aan trainers

Trainers van HBC Voetbal hebben de mogelijkheid om de Voetbal- en Opleidingsvisie van AZ te gebruiken krijgen jaarlijks drie maal de kans om deel te nemen aan de scholingsmomenten. De coaches kunnen hier hun kennis uitbreiden. Deelname aan het AZ Talentenplan betekent dat alle trainers van HBC Voetbal gratis toegang hebben tot de AZ Online Voetbalschool. De trainer kan dit platform gebruiken bij zijn dagelijkse werkzaamheden, maar ook om een netwerk op te bouwen en zijn kennis te delen met andere trainers die toegang hebben tot de AZ Online Voetbalschool.

Ondersteuning aan spelers

De spelers maken deel uit van een vereniging met geschoolde trainers en een goede organisatie, die gebruik maakt van de voetbal- en opleidingsvisie van AZ. De spelers van de vereniging kunnen eveneens gebruik maken van de AZ Online Voetbalschool. De jonge voetballers kunnen hierop voetbalhuiswerk vinden en filmpjes met tips en trucs.

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de AZ Voetbalschool?

De AZ Voetbalschool is een initiatief dat is ontwikkeld om de samenwerking met amateurverenigingen in de regio te verbeteren en deze op beleidsmatig, organisatorisch en voetbaltechnisch niveau te ondersteunen. Met de AZ Voetbalschool wil de AZ Jeugdopleiding samenwerkingen aangaan met alle amateurverenigingen in de regio. Daarnaast kunnen ook andere amateurverenigingen in Nederland een samenwerking met AZ aangaan. Onder de amateurverenigingen is er een verschil in niveau, ambitie en grootte. Daarom heeft de AZ Jeugdopleiding drie verschillende pakketten samengesteld die daarop aansluiten, zodat iedere amateurvereniging op haar niveau verder kan groeien en ontwikkelen. De amateurverenigingen worden aangeschreven als 1-, 2- of 3-sterrenpartners van AZ.

Wat zijn de voordelen voor mijn vereniging?

Het voordeel van deelname aan de AZ Voetbalschool is dat je als vereniging deelneemt aan een groot voetbalnetwerk in Noord-Holland. De samenwerking heeft als doel het voetballend niveau op een hoger plan te krijgen. Alle spelers, trainers en bestuurders die actief zijn bij een vereniging die is aangesloten bij de AZ Voetbalschool, zijn welkom op een groot aantal evenementen waarin kennisdeling centraal staat en krijgen toegang tot het online platform van de AZ Voetbalschool.

Dit is het centrale punt van de samenwerking en hierop wordt door AZ veel kennis gedeeld die aansluit bij de dagelijkse gang van zaken (trainingsprogramma’s, oefenstof, methodieken, informatie over het beleid, informatie over de organisatie en informatie over het vak). Ook krijgen verenigingen, trainers en bestuurders de kans om een succesvol voorbeeld uit de eigen praktijk te delen met andere verenigingen. Zo is er kennisuitwisseling onderling en leren verenigingen ook van elkaar.

HBC VoetbalWat verwacht AZ van mijn vereniging?

AZ verwacht dat alle verenigingen die zich aansluiten bij de AZ Voetbalschool een vast contactpersoon aanwijzen. Het contactpersoon van AZ zal communiceren met het contactpersoon van de amateurverenging. Alle uitnodigingen, nieuwsberichten, officiële documenten en telefonisch contact zal tussen beide contactpersonen plaatsvinden. AZ verwacht dat wanneer er een uitzonderlijk talent rondloopt op de vereniging het contactpersoon van AZ hiervan op de hoogte wordt gesteld. Daarnaast moet de amateurvereniging in haar communicatie uitingen van de AZ Voetbalschool en het online platform van de AZ Voetbalschool op de verenigingssite en in het clubblad melden.

Wat is een 1-sterrenvereniging?

De 1-sterrenverenigingen zijn over het algemeen amateurverenigingen die nog niet volledig gebruik maken van de diensten die AZ hen aanbiedt en er valt nog winst te behalen om het kader binnen de vereniging te ontwikkelen. Nieuwe verenigingen die zich aanmelden voor de AZ Voetbalschool worden in het begin standaard 1-sterrenverenigingen.

Wat is een 2-sterrenvereniging?

De 2-sterrenverenigingen zijn amateurverenigingen die actief bezig om hun vereniging te ontwikkelen en professioneel met opleiden bezig zijn. Deze verenigingen zijn altijd aanwezig op de door AZ georganiseerde scholingsmomenten en seminars, maken intensief gebruik van het online platform van de AZ Voetbalschool en zijn binnen de eigen vereniging hard bezig om de organisatie en het kader verder te ontwikkelen.

Wat is een 3-sterrenvereniging?

De 3-sterrenverenigingen zijn amateurverenigingen die fungeren als regionale voetbalsteunpunten van AZ. Het beleid, de organisatie en het opleidingsleerplan sluit aan bij dat van AZ. De 3- sterrenverenigingen hebben een ondersteunende rol voor de kleinere amateurverenigingen in hun regio en er worden gedurende het seizoen diverse evenementen en selectiedagen namens AZ georganiseerd.

Standaard wordt iedere nieuwe vereniging ingedeeld als 1-sterrenvereniging. Afhankelijk van de actieve rol die een vereniging neemt op het gebied van het ontwikkelen binnen de eigen vereniging en het samenwerken met AZ, kunnen verenigingen worden gepromoveerd naar een 2–sterrenverenigingen. Daarnaast selecteert AZ, afhankelijk van de geografische ligging en kwaliteit, een tiental 3- sterrenverenigingen die fungeren als regionaal steunpunt. Omdat er slechts een beperkt aantal 3- sterrensamenwerkingen kunnen worden aangegaan zal AZ zelf contact opnemen met verenigingen die in aanmerking komen.

Als mijn vereniging is ingedeeld, blijf ik dan op het zelfde niveau?

Nee, 1-sterrenverenigingen die hard bezig zijn om het kader en de organisatie te ontwikkelen, die altijd aanwezig zijn op de door AZ georganiseerde scholingsmomenten en seminars en intensief gebruik maken van het online platform van de AZ Voetbalschool, kunnen worden gepromoveerd tot 2- sterrenvereniging.

Aan de andere kant kan een 2-sterrenvereniging die geen actieve rol heeft binnen de samenwerking en de ontwikkeling van de eigen vereniging, worden gedegradeerd tot 1-sterrenvereniging. Dit wordt altijd aan het eind van het seizoen bekend gemaakt.

Wat houden de seminars in?

Het Seminar is het grootste evenement, welke jaarlijks wordt georganiseerd en die exclusief toegankelijk is voor partners van de AZ Voetbalschool. Tijdens dit evenement, waar normaliter ongeveer 400 bestuurders worden uitgenodigd, wordt kennis gedeeld door een aantal toonaangevende sprekers uit de sportwereld en krijgen aanwezigen de kans om met elkaar te netwerken. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in het AFAS Stadion.

Wat zijn scholingsmomenten?

Scholingsmomenten zijn bijeenkomsten die exclusief toegankelijk zijn voor partners van de AZ Voetbalschool. Dit zijn evenementen waar normaliter ongeveer 100 trainers of specialisten worden uitgenodigd en waar de praktijk centraal staat. In kleine groepjes worden aanwezigen onder begeleiding van een AZ-trainer of AZ-specialist geschoold en leren zij hoe ze de kennis bij de eigen vereniging kunnen toepassen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op Sportcomplex ’t Lood of in het AFAS Stadion. Jaarlijks zullen er enkele scholingsmomenten georganiseerd worden. Aan de hand van deze avond wordt een artikel opgezet en op het online platform van de AZ Voetbalschool geplaatst zodat ook de afwezigen kunnen lezen wat er besproken is. De 2- en 3-sterrenverenigingen krijgen een week langer de kans om zich in te schrijven.

Wat is er zo speciaal aan het online platform van de AZ Voetbalschool?
Op het online platform van de AZ Voetbalschool geeft AZ inzage in haar beleid en visie. Wekelijks worden er nieuwe artikelen geplaatst die leerzaam zijn voor spelers, trainers en bestuurders. Daarop staat een grote verzameling van trainingsprogramma’s voor spelers en oefenstof en trainingen voor trainers. Maar ook staan er veel informatie over zaken waar een trainer of bestuurder bij hun dagelijkse gang van zaken mee te maken heeft.
In deze artikelen kan je lezen hoe AZ dit doet en staan tips hoe de trainer, specialist of vereniging dit in de praktijk kan toepassen. Spelers, trainers en bestuurders kunnen via de rubriek ‘stel je vraag aan AZ’ een vraag stellen aan een trainer of specialist van AZ. Het online platform wordt ook gebruikt om presentaties van evenementen te plaatsen, zodat de kennis door de aanwezigen binnen de eigen vereniging weer verspreid kan worden.

Wordt dit concept in heel Nederland toegepast?

Nee, de AZ Voetbalschool is een voorloper als het gaat om voetbalontwikkeling in Nederland. De KNVB deelt de visie van AZ als het gaat om de samenwerking met amateurverenigingen. De voetbalbond juicht het initiatief van AZ toe en moedigt andere Betaald Voetbal Organisaties aan het voorbeeld van de AZ Voetbalschool te volgen. In de afgelopen jaren, sinds de start in 2010, is het voetbalniveau in Noord- Holland, mede door de ontwikkeling van trainers, bestuurders en verenigingen op een hoger plan gekomen, waardoor spelers nog beter worden ontwikkeld.