Commissie Vrijwilligerszaken

De uitvoering van het vrijwilligersbeleid wordt gedaan door de Commissie Vrijwilligerszaken (CV) welke wordt aangestuurd door het Bestuurslid Vrijwilligerszaken. Voor zitting in deze commissie zoeken we per direct vier leden – meldt u nu aan.

De commissie is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

  • Benaderen van toegewezen ouders/leden;
  • Afspraken maken met de ouders/leden over hun inzet;
  • Inplannen in rooster;
  • Vrijwilligersinzet bijwerken;
  • Verzorgen van instructies voor de taken in en rond het clubhuis, arbitrage, toernooien en activiteiten;
  • Vastleggen wegblijvers;
  • Aanspreken wegblijvers;
  • Signaleren van knelpunten in de uitvoering van het vrijwilligersbeleid.

Meer informatie?

Kel Koenen
Bestuurslid Communicatie, PR, Sponsoring & Vrijwilligerszaken
kel.koenen@svhbc.nl