Contributie

HBC Voetbal kent twee soorten lidmaatschappen: spelende en niet-spelende leden. Beide soorten hebben een contributieverplichting; de hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering en staat voor het huidige seizoen hieronder op een rijtje.

Vrijwilligers (trainers, teammanagers, vaste scheidsrechters, commissieleden, etc) worden ingeschreven als niet-spelend lid, maar zijn vrijgesteld van contributie.

Contributiebedragen 2023 / 2024

Senior lid – geboren voor 01-01-2005 €340,00
O18 en O19 – geboren tussen 01-01-2005 t/m 31-12-2006 €280,00
O16 en O17 – geboren tussen 01-01-2007 t/m 31-12-2008 €260,00
O14 en O15 – geboren tussen 01-01-2009 t/m 31-12-2010 €245,00
O12 en O13 – geboren tussen 01-01-2011 t/m 31-12-2012 €235,00
O10 en O11 – geboren tussen 01-01-2013 t/m 31-12-2014 €225,00
O08 en O09 – geboren tussen 01-01-2015 t/m 31-12-2016 €215,00
O06 en O07 (Mini’s) – geboren tussen 01-01-2017 t/m 31-12-2018 €185,00
O06 en O07 (Mini’s) / Linnaeushof competitie €185,00
Toeslag selectiespelers €  35,00
Kledingtoeslag selectiespelers €  30,00
HBC Kidzclub (Niet-spelend jeugdlid – t/m 12 jaar) €  25,00
G-voetbal €105,00
Niet-spelend lid €115,00
HBC Bastards (Walking Football) €100,00
Trainingslid (alle categorieen) €  85,00
Inschrijving: Entreegeld nieuwe leden €  20,00
Boete(s): Opgelegd door de KNVB + €1,95 administratiekosten; door betreffende speler en/of team zelf betaald Tarief KNVB

Reglementen Contributie en Boetes

Nieuwe leden
Alle nieuwe leden, of opnieuw ingeschreven leden betalen €20,00 entreegeld. Het lidmaatschap is pas officiëel na bevestiging door de ledenadministratie van HBC Voetbal.

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap van HBC Voetbal loopt – tot wederopzegging – automatisch door, parallel aan een voetbalseizoen. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend online worden gedaan via dit formulier vóór 15 juni van een lopend voetbalseizoen. Het lidmaatschap is pas beëindigd na een bevestiging per mail door de ledenadministratie van HBC Voetbal.

Bij opzeggingen na 15 juni, maar vóór 1 oktober brengen we 50% van het contributie-bedrag voor het nieuwe seizoen in rekening. Bij opzeggingen ná 1 oktober van een lopend voetbalseizoen bent u de volledige contributie verschuldigd.

Contributie
De contributie-inning wordt gedaan door ClubCollect en u heeft de mogelijkheid om ineens of gespreid te betalen. Via e-mail, sms en/of per post verstuurt ClubCollect betaalverzoeken en herinneringen. Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van NAW-gegevens bij de ledenadministratie. Op 31 december van een lopend seizoen dient de contributie volledig te zijn voldaan. Voor nieuwe leden geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Toeslag
Spelers van selectieteams betalen een toeslag van €35,00 en een kledingtoeslag van €30,00.

Gezinskorting
Voor gezinnen met meerdere spelende én tijdig betalende leden, woonachtig en geregistreerd op hetzelfde adres, geldt een korting van €25,00 per tweede en daarop volgende (spelende) leden.

Verlaging contributie
In het geval van een ernstige blessure (meer dan 8 maanden uitschakeling in één seizoen) geeft recht op 70 procent reductie van het contributiebedrag. Bij mislopen van de helft van het seizoen door studie in het buitenland is er recht op een korting van 40 procent. Voor aanmeldingen na de winterstop geldt een reductie van 50 procent op de contributie, met uitzondering van het inschrijfgeld.

Niet op tijd betalen?
De gezinskorting vervalt bij betalingen na 1 december van een lopend voetbalseizoen. Als de contributie nog niet (volledig) is betaald op 31 december van een lopend seizoen, wordt er direct een speel- en trainingsverbod opgelegd en een incassobureau ingeschakeld. Alle hieraan verbonden extra kosten komen voor rekening van het ingebreke blijvende lid.

Boetes
Boetes die zijn opgelegd door de KNVB en/of HBC Voetbal worden via ClubCollect (vermeerderd met €1,95 administratiekosten) aan u in rekening gebracht en kennen altijd een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.

Kleding
Spelers van selectieteams krijgen de beschikking over club- en/of trainingskleding. Selectiespelers zijn altijd hoofdelijk aansprakelijk voor ontbrekende en/of beschadigde kleding aan het eind van een voetbalseizoen. Dit geldt uiteraard voor zowel de trainings- als wedstrijdkleding. Selectiespelers zijn altijd gehouden aan alle bepalingen in de overeenkomst.

Spelerspas
Ieder spelend lid (vanaf JO12 en hoger) moet beschikken over een (digitale) spelerspas voorzien van een recente, herkenbare foto. Zonder deze pas is competitie spelen helaas niet mogelijk. Een foto kan worden geüpload via de KNVB Wedstrijdzaken of Voetbal.nl-app, die alle leden van HBC Voetbal kunnen downloaden op een tablet of mobiele telefoon. Meer informatie.

Blokkade
Bij wanbetalers maken wij gebruik van de mogelijkheid om de overgang naar een eventuele nieuwe vereniging te blokkeren.

Ten slotte
Als niet volledig en/of tijdig aan de hierboven vermelde voorwaarden en regelingen gevolg wordt gegeven, is HBC Voetbal helaas genoodzaakt om maatregelen te nemen tot hieraan wel is voldaan. Alle hieraan verbonden extra kosten komen voor rekening van het ingebreke blijvende lid.

 

HBC Voetbal

ClubCollect

HBC Voetbal werkt voor de inning van contributies, toeslagen en boetes samen met ClubCollect. Via e-mail, sms en/of per post verstuurt ClubCollect betaalverzoeken. Middels de link in deze berichten komt u op uw persoonlijke betaalpagina. Hier kunt u aangeven op welke manier u wil betalen: ineens of gespreid. Op uw betaalpagina kunt u ook contact opnemen over een factuur.

Meer informatie: klik hier

 

HBC Voetbal

Jeugdfonds Sport

In sommige gevallen kan (een deel van) de contributie worden betaald door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem. Ouders/verzorgers ontvangen van HBC Voetbal (via ClubCollect) een factuur voor het overgebleven deel. Aanvragen bij het Jeugdfonds moeten vóór 1 oktober worden gedaan.

Meer informatie: klik hier

 

Ledenadministratie
ledenadministratie@svhbc.nl
 – John van der Meer

Contributie
contributie@svhbc.nl
– ClubCollect