Velden HBC Voetbal – algemene regels

Onderstaand treffen jullie de algemene regels aan voor het gebruik van de velden op het HBC-complex. De veldencommissie bestaat momenteel uit twee personen, te weten Leo Schoonderbeek en Jan Zwarter. Erik Bol ondersteunt deze commissie. Deze commissie heeft regelmatig contact en overleg met elkaar.

Jan Zwarter is de woordvoerder en het eerste aanspreekpunt van de veldencommissie. Hij communiceert de vragen en opmerkingen met de andere leden van de veldencommissie en verzorgt de antwoorden. Hierdoor kunnen er geen misverstanden ontstaan in de communicatie.

Veldenschema
De veldencommissie is verantwoordelijk voor het gebruik en de indeling van de velden van maandag tot en met vrijdag. Voor de indeling van de velden wordt het trainingsschema gehanteerd. Wijzigingen worden door de veldencommissie op de HBC-website geplaatst.

Tijdstippen van de trainingen
HBC Voetbal
De tijdstippen van de trainingen zijn vastgesteld met heel veel overleg. Houd je aan deze tijden, begin op tijd en eindig op tijd. Blijf ook op het aan jou toegewezen veld trainen, ook al lijkt het dat een ander veld niet gebruikt wordt. Wijzigingen ter plaatse alleen na toestemming van de veldencommissieleden.

Kleedkamerindelingen
De veldencommissie is ook verantwoordelijk voor de indeling van de kleedkamers. Hierdoor voorkomen wij dat er kleedkamers dubbel bezet zijn op doordeweekse dagen (dat is van maandag tot en met vrijdag). In het veldenschema staat ook, welke kleedkamers ter beschikking zijn voor de betreffende groepen. Dan is het voor iedereen duidelijk van welke kleedkamer men gebruik kan maken. Gebruik dan ook geen andere kleedkamer dan degene die aan jouw groep is toegewezen.

Kleedkamergebruik
GRAAG AANDACHT VOOR HET VOLGENDE: WIJ WILLEN DE KLEEDKAMERS OOK GRAAG NETJES HOUDEN. DAAROM VRAGEN WIJ EEN IEDERS MEDEWERKING OM DE SCHOENEN NIET UIT TE KLOPPEN TEGEN DE MUREN EN NA AFLOOP VAN ELKE TRAINING EN WEDSTRIJD DE KLEEDKAMER NETJES EN AANGEVEEGD ACHTER TE LATEN, ZODAT OOK DE MENSEN DIE NA JULLIE KOMEN IN EEN SCHONE KLEEDKAMER TERECHT KUNNEN.

Gebruik lichtinstallatie
Het lichtgebruik van de velden bij HBC kost dusdanig veel, dat er economisch mee omgesprongen moet worden. Dit om de kosten van de elektriciteit beheersbaar te houden. Dat betekent, dat de lichtmasten pas aangezet mogen worden, als het zicht dusdanig wordt, dat het noodzakelijk is. Dan kan het dus zijn, dat de lichtmasten pas aangezet kunnen worden gedurende een training en dat een van de trainers de training moet verlaten om de lichten aan te zetten. De trainer die als eerste het licht wil aanzetten, zet dat tegelijkertijd ook aan voor zijn/haar collega’s op de andere velden. Kijk hiervoor even op het veldenschema, welke velden er aangezet moeten worden. Na afloop van de laatste training op die dag, zet de trainer die als laatste van een veld af komt, eerst de lichten uit van het veld waarvan hij/zij afkomt, voordat het materiaal opgeruimd wordt. Elke trainer is verantwoordelijk voor de lichten op het veld waar hij/zij als laatste op getraind heeft.

Verplaatsbare doelen
Als men verplaatsbare doelen gebruikt dienen deze bij alle velden na afloop van de training van het veld gehaald te worden. Dit omdat het bedrijf SRO bij onderhoud geen last mag hebben van deze verplaatsbare doelen. Op veld 1KG dienen alle doelen in de daarvoor aangelegde opstelplaatsen neergezet te worden, behalve twee zogenaamde E-pupillen doeltjes (5 x 2 meter). Deze doeltjes mogen tegen het hek aan de kant van de tribune geplaatst worden. Op donderdagavond moeten deze doeltjes in de uiterste hoeken van veld 1KG neergezet worden, zodat deze doeltjes bij wedstrijden in het weekeinde geen obstakels vormen.

Op veld 5KG dienen alle doelen in de daarvoor aangelegde opstelplaatsen neergezet te worden. De aan de zijkant vastgemaakte zogenaamde E-pupillen doeltjes (5 x 2 meter) dienen altijd ingeklapt te worden.

Op de velden 3 en 4 dienen alle doelen aan de kant van de Cruquiusweg of de kant van Hageveld geplaatst te worden. Er mogen geen doelen staan tussen de lichtmasten en aan de andere lange zijden van deze velden. Dit omdat dit overlast geeft bij het maaien van de velden.

Het volgende geldt altijd voor de verplaatsbare doelen: Als een groep de verplaatsbare doelen gebruikt heeft, worden deze na hun training door die groep van het veld af gedragen. Alleen als de opvolgende trainer vraagt om het doel te laten staan, hoeft dit niet. Door met de doelen te schuiven, gaan deze uit hun verband en laten onderdelen los. Tevens is het slecht voor de velden als de doelen geschoven worden. Wij rekenen op een ieders medewerking hieraan.

Sneeuw
Als er sneeuw op de gras- en kunstgrasvelden ligt, mag er niet getraind en/of gespeeld worden. De Stichting Sportpark HBC bepaalt dan wanneer er wel of niet getraind kan worden en deelt dit mee aan de veldencommissie. De veldencommissie zal dit aan de betrokkenen mededelen. Alle anderen die niet tot de veldencommissie behoren hebben geen bevoegdheid om te bepalen of er wel of niet getraind/gespeeld kan worden.

Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie bij ondergetekende terecht via e-mail: jan.zwarter@svhbc.nl of 06-11156507.

Met vriendelijke groet namens de veldencommissie,

Jan Zwarter