Velden HBC Voetbal – algemene richtlijnen

Dagelijks worden er van/bij HBC materialen gebruikt om te kunnen trainen en voetballen. Helaas worden deze materialen regelmatig niet teruggezet of teruggebracht naar de plaatsen waar deze vandaan gehaald worden.

Hierdoor zijn er dagelijks mensen bezig om dit te corrigeren, terwijl we het eenieder makkelijker kunnen maken door de volgende richtlijnen te volgen:

  • Tel elke keer voor de training het aantal ballen wat uit het ballenhok gepakt wordt
  • Tel elke keer voor de training het aantal hesjes wat uit het ballenhok gepakt wordt
  • Tel elke keer voor de training het aantal hoedjes/pilonnen wat uit het ballenhok gepakt wordt
  • Pomp elke keer de ballen op, als men naar het veld gaat. Er wordt nogal eens met te zachte ballen gespeeld/getraind

Bij het veld staan vaak doeltjes van 7,44 x 2,44 (normaal voetbaldoel), 5 x 2 meter (pupillendoel), 1 x 1 meter en soms 3 x 1 meter. Deze doelen kunnen gebruikt worden voor de trainingen. Het volgende geldt altijd voor de verplaatsbare doelen: Als een groep de verplaatsbare doelen gebruikt, worden deze door die groep van het veld af gedragen. Door met de doelen te schuiven, gaan deze uit hun verband en laten onderdelen los. Tevens is het slecht voor de velden als de doelen geschoven worden. Laat de hele spelersgroep hieraan meewerken.

De doelen dienen na afloop van elke training als volgt opgesteld te worden:

Alle doelen aan de korte zijde, dus achter de achterlijn, van een voetbalveld plaatsen. Er mogen geen doelen langs de zijlijn van een voetbalveld blijven staan. Bij veld 1KG en 5KG dienen de normale voetbaldoelen in de uitsparingen bij deze velden geplaatst te worden, met de open kant naar het veld toe.
UITZONDERING: Op veld 2 dienen alle doelen daar in de hoek aan de kant van het kinderdagverblijf bij veld 1KG geplaatst te worden.

  • Tel na de training, voordat de spelers naar huis gaan, of je hetzelfde aantal ballen hebt, als je voor de training had
  • Tel na de training, voordat de spelers naar huis gaan, of je hetzelfde aantal hesjes hebt, als je voor de training had
  • Tel na de training, voordat de spelers naar huis gaan, of je hetzelfde aantal hoedjes/pilonnen hebt, als je voor de training had
  • ZO NEE, LAAT DE SPELERS DAN DIRECT ZOEKEN, ZODAT ALLE MATERIALEN WEER TERUGKOMEN.

Ligt een bal in de sloot en kan men daar niet bij, of hangt een bal in een boom en kan men daar niet bij, dan dit even melden bij Jan Zwarter (jan.zwarter@svhbc.nl) of, als deze open is, in de bestuurskamer. Daar dan even (laten) noteren wat er mist en waarom.

Daarna de materialen opruimen of, als dat de bedoeling is, deze spullen overdragen aan jouw opvolger, met vermelding van het aantal ballen, hesjes en hoedjes, zodat jouw opvolger op de hoogte is hoeveel materialen hij/zij overgedragen krijgt. Indien je de spullen in het ballenhok opruimt, deze goed afsluiten.

Als eenieder zich aan deze richtlijnen houdt, is de onderhoudsploeg tevreden en raken er minder materialen kwijt.

Veldencommissie
De veldencommissie bestaat momenteel uit een persoon, te weten Jan Zwarter. Erik Bol ondersteunt deze commissie. Deze commissie heeft regelmatig contact en overleg met elkaar. Jan Zwarter is de woordvoerder en het eerste aanspreekpunt van de veldencommissie. Hij communiceert de vragen en opmerkingen met de andere leden van de veldencommissie en verzorgt de antwoorden. Hierdoor kunnen er geen misverstanden ontstaan in de communicatie.

Veldenschema
De veldencommissie is verantwoordelijk voor het gebruik en de indeling van de velden van maandag tot en met vrijdag. Voor de indeling van de velden wordt het trainingsschema gehanteerd. Wijzigingen worden door de veldencommissie op de HBC-website geplaatst.

Tijdstippen van de trainingen
De tijdstippen van de trainingen zijn vastgesteld na heel veel overleg. Houd je aan deze tijden, begin op tijd en eindig op tijd. Blijf ook op het aan jou toegewezen veld trainen, ook al lijkt het dat een ander veld niet gebruikt wordt. Wijzigingen ter plaatse alleen na toestemming van de veldencommissieleden.

Kleedkamergebruik
Zolang er geen vaccin is tegen Covid-19, mogen de kleedkamers tijdens de trainingen niet worden gebruikt.

Afgelasting van de grasvelden tijdens trainingen
Het kan zijn dat het dusdanig geregend heeft, dat de trainingen op de grasvelden worden afgelast. Dan wordt dit op de HBC-website vermeld met daarbij een veldenschema, waarbij de teams op een kwart of kleiner stuk kunstgras kunnen trainen. Over het algemeen worden trainingen bij HBC niet afgelast. Wij streven ernaar om uiterlijk om 15:00 uur bekend te maken of de grasvelden bij regenachtig weer gebruikt kunnen worden. Door werk of andere omstandigheden kan dit ook een later tijdstip zijn. Bel geen mensen op, want die worden gestoord tijdens hun werk. HBC is ook voor hen vrijwilligerswerk.

Gebruik lichtinstallatie
Het lichtgebruik van de velden bij HBC kost dusdanig veel, dat er economisch mee omgesprongen moet worden. Dit om de kosten van de elektriciteit beheersbaar te houden. Dat betekent, dat de lichtmasten pas aangezet mogen worden, als het zicht dusdanig wordt, dat het noodzakelijk is. Als richtlijn kan men aanhouden, dat als de lichten op het parkeerterrein van HBC aangaan, ook de lampen van de velden aan kunnen. Dan kan het dus zijn, dat de lichtmasten pas aangezet kunnen worden gedurende een training en dat een van de trainers de training moet verlaten om de lichten aan te zetten. De trainer die als eerste het licht wil aanzetten, zet dat tegelijkertijd ook aan voor zijn/haar collega’s op de andere velden. Kijk hiervoor even op het veldenschema, welke velden er aangezet moeten worden. Na afloop van de laatste training op die dag, zet de trainer die als laatste van een veld af komt, eerst de lichten uit van het veld waarvan hij/zij afkomt, voordat het materiaal opgeruimd wordt. Elke trainer is verantwoordelijk voor de lichten op het veld waar hij/zij als laatste op getraind heeft.

Sneeuw
Als er sneeuw op de gras- en kunstgrasvelden ligt, mag er niet getraind en/of gespeeld worden. De Stichting Sportpark HBC bepaalt dan wanneer er wel of niet getraind kan worden en deelt dit mee aan de veldencommissie. De veldencommissie zal dit aan de betrokkenen mededelen. Alle anderen die niet tot de veldencommissie behoren hebben geen bevoegdheid om te bepalen of er wel of niet getraind/gespeeld kan worden.

Algemeen
Bovenstaande richtlijnen kunnen nog aangepast worden als daar noodzaak toe is.

Namens de veldencommissie en materiaalverzorgers,

Jan Zwarter
Wedstrijdsecretaris

@: jan.zwarter@svhbc.nl
Telefoon: 06-11156507