Vrijwilligersbeleid HBC Voetbal

Zoals veel andere sportverenigingen ervaart ook HBC Voetbal dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te binden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Zo komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder mensen. Om de vereniging levend te houden en te kunnen laten groeien, is ervoor gekozen om alle leden een bijdrage te laten leveren aan de vereniging in de vorm van vrijwilligerstaken of het uitvoeren van een functie.

HBC VoetbalDe essentie van het nieuwe beleid is dat een vrijwilligerstaak verplicht wordt voor alle ouders/verzorgers van jeugdleden (18 jaar en jonger) van HBC Voetbal. Indien ouders/verzorgers geen diensten willen draaien, kan dit worden afgekocht voor 100 euro per jaar per spelend lid (maximaal €200 per gezin). Spelende leden van 19 jaar en ouder (senioren) worden via hun team een aantal keer per jaar ingezet voor het draaien van bar- en keukendiensten.

Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren, is er een Commissie Vrijwilligerszaken (CV) samengesteld, die wordt aangestuurd door het bestuur. De CV zorgt ervoor dat – de daarvoor in aanmerking komende ouders van leden – worden ingepland, ingewerkt en dat werkzaamheden op een goede wijze vorm krijgen.

Het bestuur hoopt dat – door het draaien van vrijwilligersdiensten – de saamhorigheid, gezelligheid en binding met de vereniging nog groter wordt, zodat de toekomst van de HBC Voetbal wordt gewaarborgd.

Sociale binding
HBC Voetbal is een voetbalclub met ruimte voor iedereen. Voor presterende en recreatieve leden, voor jong en voor oud en jongens en meisjes. Daarnaast biedt HBC Voetbal ook ontspanning door nevenactiviteiten aan te bieden, zoals het HBC Jeugdweekend, de Sinterklaasviering, diverse toernooien en feesten, waardoor HBC Voetbal voor jong en oud een sociaal bindend karakter heeft.

Onze club heeft een positief imago in de omgeving en is de op één na grootste sportclub van Heemstede (na MHC Alliance). Dit is het gevolg van het karakter van onze vereniging en door de gedegen kwaliteit van onze jeugdopleiding. De meeste eerste elftallen van de jaarlagen spelen op een redelijk hoog niveau. Het eerste elftal (Zondag 1) speelt momenteel 2e klasse KNVB en de club heeft de ambitie uitgesproken om op middellange termijn te promoveren naar de 1e klasse. Binnen HBC Voetbal zijn in totaal 63 elftallen actief.

Continuïteit
Zoals alle sportverenigingen draait ook HBC Voetbal volledig op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-voetballers. Momenteel zijn er ongeveer 172 vrijwilligers actief op allerlei gebieden. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan HBC Voetbal dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage – klein of groot – wordt enorm op prijs gesteld. Willen we echter de continuïteit van de vereniging waarborgen, dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele krachten, alleen leidt dit tot een forse contributieverhoging, iets wat het bestuur vooralsnog als ongewenst heeft bestempeld.

Door de groei die HBC Voetbal nog altijd doormaakt, het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben en het niet willen aanstellen van professionele, betaalde krachten, zijn wij binnen onze vereniging genoodzaakt tot een verandering in het vrijwilligersbeleid. Zoals aangekondigd in de ALV van 31 oktober 2017 starten we in 2018 met een verplichte activatie van ouders/verzorgers van jeugdleden voor de uitvoering van taken en diensten.

Het nieuwe vrijwilligersbeleid van HBC Voetbal is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Iedereen MAG lid worden van HBC Voetbal;
  • Ieder lid heeft RECHT op het volgen van trainingen en het spelen van wedstrijden;
  • Ieder lid heeft de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van HBC Voetbal.

 

Lees verder: