Afkoop en verzuim

Naast de jaarlijkse contributie draagt ieder spelend lid en/of ouder/verzorger van een jeugdlid bij aan de vereniging door het uitvoeren van vrijwilligerstaken binnen de vereniging. We hopen op een actieve participatie van iedereen omdat dit ook goed is voor de sociale cohesie van de club. Daarnaast is het gewoon leuk om iets voor en bij HBC te doen!

Afkoop
Een spelend lid en/of ouder/verzorger van een jeugdlid kan er echter voor kiezen – om wat voor reden dan ook – geen taken voor HBC Voetbal te verrichten. Op dat moment wordt er 100 euro per spelend lid per seizoen in rekening gebracht. Dit is het afkoopbedrag en komt bovenop de contributie, toeslagen en eventueel andere financiële verplichtingen van het lid naar de club. Gezinnen met meer dan twee spelende (jeugd-)leden die kiezen voor de afkoop van hun taakplicht, betalen maximaal voor twee leden van het gezin het afkoopbedrag, dus 200 euro in totaal per seizoen naast de contributie, toeslagen en eventuele andere financiële verplichtingen.

Het afkoopbedrag wordt gefactureerd na aanvang van de competitie of anders en heeft een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Te laat of niet betalen resulteert direct in een trainings- en speelverbod.

Sancties
Op het moment dat iemand de taakplicht niet nakomt, treedt het volgende sanctiebeleid in werking. De eerste keer dat een taakplicht wordt gemist, wordt het lid of ouder/verzorger direct ingedeeld op twee extra taken exclusief de gemiste taak (dus drie in totaal) binnen twee weken na de gemiste taak. Bij de extra indeling wordt geen rekening meer gehouden met de opgegeven voorkeuren. Iedere volgende keer dat een taak wordt gemist, wordt er 75 euro in rekening gebracht. Dit is het verzuimbedrag.

Het verzuimbedrag wordt binnen een week gefactureerd en heeft een maximale betalingstermijn van 30 dagen. Te laat of niet betalen resulteert direct in een trainings- en speelverbod. Gezinnen met meer dan twee spelende (jeugd-)leden, worden voor maximaal 2 taakplichten per seizoen ingeroosterd.

Lees verder: