Algemene spelregels

Voor de praktische invulling van het nieuwe vrijwilligersbeleid is een aantal spelregels opgesteld. Deze spelregels zullen elk seizoen worden getoetst op haalbaarheid en – indien gewenst – worden aangepast.

 1. Bedoeling van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid dan wel ouders/verzorgers van jeugdleden (jonger dan 18 jaar) tenminste één vrijwilligerstaak of taakplicht per seizoen vervullen. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen in plaats van hun ouders/verzorgers een vrijwilligerstaak of taakplicht vervullen met uitzondering van bardiensten waarbij alcohol wordt geschonken.
 2. Ouders/verzorgers van jeugdleden kunnen hun voorkeur voor specifieke taken kenbaar maken.
 3. Wanneer er geen voorkeur kenbaar wordt gemaakt, gebeurt de indeling volledig ad random. Bij een tekort aan taakplichtigen voor een bepaalde taak, kan iemand ook worden ingedeeld voor een andere taak dan de voorkeurstaak.
 4. De taakroosters worden gepubliceerd op de website van HBC Voetbal (svhbc.nl).
 5. Ieder nieuw lid wordt bij inschrijving gewezen op de verplichtingen voortkomend uit het vrijwilligersbeleid en geeft zijn/haar voorkeuren inzake de taakplicht op, voordat voor HBC Voetbal kan worden uitgekomen.
 6. Is een vrijwilligerstaak of taakplicht eenmaal ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk aangewezen ouder/verzorger/lid blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de vrijwilligerstaak of taakplicht.
 7. Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms diensten uit. De betrokkenen worden daarover zoveel mogelijk van tevoren ingelicht of kunnen dit nalezen op svhbc.nl.
 8. Uitgevallen diensten door afgelastingen en/of speelvrije dagen, hoeven niet te worden ingehaald. Het spelend lid dan wel ouders/verzorgers van jeugdleden die voor een vrijwilligerstaak c.q. taakplicht staat ingeroosterd, is er zelf verantwoordelijk voor om zich ervan te overtuigen dat er ook werkelijk niet wordt gespeeld wordt. Stel u hiervoor altijd in verbinding met de club of – als de club even telefonisch niet bereikbaar is – kom naar het sportpark.
 9. Spelende leden of ouder(s)/verzorgers van jeugdleden die menen in omstandigheden te verkeren die hen het uitvoeren van een vrijwilligerstaak of het betalen van het afkoopbedrag onmogelijk maakt, kunnen bij het bestuur van HBC Voetbal een met redenen omkleed verzoek indienen om te worden uitgezonderd van de taakplicht.
 10. Om te komen tot een goed functionerend vrijwilligersbeleid is het noodzakelijk toezicht en controle te houden op de invulling van dit vrijwilligersbeleid. Het bestuur van HBC Voetbal heeft daarom een Commissie Vrijwilligerszaken in het leven geroepen, die wordt geleid en voorgezeten door het verantwoordelijke bestuurslid.
 11. De voornaamste taak van deze commissie is het voorbereiden, uitvoeren, administreren, coördineren en handhaven/controleren van het in nieuwe vrijwilligersbeleid.

Lees verder: