Functies en taken

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende functies en taken bij HBC Voetbal:

Functies

Bestuurslid – Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Een bestuurslid wordt voor tenminste drie jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taakgebied en wordt in veel gevallen bijgestaan door commissies of een of meer functionarissen. De diverse portefeuilles worden onderling verdeeld op de eerste bestuursvergadering na de jaarlijkse ALV.

Commissaris – De generieke naam voor alle functionarissen uit de Bestuurscommissie die van groot belang zijn voor het reilen en zeilen van HBC Voetbal, zoals onder meer (maar niet uitsluitend): de ledenadministratie, webredactie, kleding en materialen, contributie en boetes en het wedstrijdsecretariaat.

Commissielid – HBC Voetbal beschikt over vijf vaste commissies (Toernooicommissie, JWA, Sponsorcommissie, Commissie Vrijwilligerszaken en Jeugdweekend Commissie). De leden van deze commissies zorgen voor de uitvoering van een specifiek taakgebied op het gebied van voetbal-gerelateerde activiteiten. Iedere commissie valt direct onder een bestuurslid.

Scheidsrechter – HBC Voetbal beschikt over een vast scheidsrechtercorps, die gemiddeld iedere maand 4 wedstrijden fluiten. De laatste jaren zien we helaas een terugloop in het aantal scheidsrechters. Aanvulling is dringend gewenst.

Coördinator – De belangrijkste functionaris van de jaarlagen in de jeugd (O8 t/m 019) die de centrale contactpersoon/vraagbaak vormt tussen de technische staf (voetbalzaken) en spelers/ouders.

Trainer – De trainer verzorgt 2 à 3 keer per week de trainingen van een team. Dat kan in circuitvorm (4 oefeningen voor meerdere teams in roulatievorm) of met individueel verzorgde oefenstof. Doel van de functie is om de teams beter te laten voetballen. De trainer kan ook fungeren als coach van een team.

Teammanager – Een teammanager regelt en coördineert alle niet-voetbaltechnische zaken bij een team, zoals vervoer, opstelling, taakverdeling, etc. De teammanager kan ook fungeren als coach van een team.

 

Taken

Wedstrijddienst – De wedstrijddienst (of bestuursdienst) van HBC Voetbal fungeert als de gastheer en/of -vrouw van de club op competitie-, beker- en toernooidagen. Op zaterdag en zondag (en incidenteel doordeweeks ‘s avonds) zorgt de wedstrijddienst ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. Ze ontvangt gasten, scheidsrechters, beantwoord eventuele vragen en verzorgt de limonade en thee in de rust bij wedstrijden.

Bar-/keukendienst – De bardienst assisteert in het bargedeelte van het clubhuis en verzorgt/verkoopt alle (warme) dranken, chips en snoep. Deze taak kan alleen worden uitgevoerd door personen van 18 jaar en ouder. De keukendienst assisteert in de keuken van het clubhuis en verzorgt/verkoopt warme en koude snacks.

Vacatures

Een overzicht met openstaande vrijwilligersfuncties staat op de website www.svhbc.nl.  Wanneer u zich aanmeldt voor een van deze functies, vervalt de taakplicht binnen het nieuwe vrijwilligersbeleid.

 

Lees verder: